โป๊ปฟรังซิส: "มหาพรตเตือนว่า เราเป็นสิ่งสร้างของพระ เราไม่ใช่พระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน เทศกาลมหาพรตเตือนสติว่า เราเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า เราไม่ใช่พระเจ้า ดังนั้น จงเลิกแสวงหาอำนาจและทำตัวบงการทุกสิ่ง ทรงชี้ องค์ประกอบหลัก 3 อย่างในการออกเดินทางฝ่ายจิตในเทศกาลมหาพรตคือ การภาวนา, การอดอาหาร และ การทำบุญให้ทาน


ช่วงเย็นวันพุธที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาวันพุธรับเถ้า ณ มหาวิหารซานตา ซาบิน่า กรุงโรม โดยก่อนหน้านี้ ทรงเป็นประธานในพิธีเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต ณ มหาวิหารซาน อัลเซลโม ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านแรกจากหนังสือประกาศกโจเอล พระเจ้าตรัสว่า "จงฉีกจิตใจของท่าน มิใช่เสื้อผ้า" ข้อความตอนนี้หมายถึงการกลับใจ นี่คือการเรียกร้องที่ท้าทายเราทุกคนแบบไม่มีข้อแม้ และยังเป็นการเตือนใจเราว่า การกลับใจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ภายนอก แต่มันเกี่ยวข้องกับการแปรเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ โดยเริ่มต้นที่แก่นแท้ในตัวบุคคล เริ่มจากความคิดของเรา

- เทศกาลมหาพรตเชิญชวนเราให้เปิดใจและมองให้ไกลกว่าความต้องการของตัวเอง ยุคนี้ เราถูกห้อมล้อมด้วยวัฒนธรรมของการทำอะไรแล้วต้องมีผลประโยชน์ เทศกาลมหาพรตจึงเรียกร้องเราให้อุทิศตนเอง และเตือนสติเราว่า เราเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า เราไม่ใช่พระเจ้า

- เมื่อพ่อมองไปรอบตัว ภายใต้บริบทประจำวัน พ่อได้เห็นการแสวงหาอำนาจอยู่ทุกพื้นที่ และพ่อก็คิดว่า คนเหล่านี้พยายามทำตัวเป็นพระเจ้าพระผู้สร้าง! พวกเขาไม่ตระหนักเลยว่าพวกเขาไม่ใช่พระเจ้า

- พ่ออยากแบ่งปันองค์ประกอบ 3 ประการสำหรับการเดินทางฝ่ายจิตซึ่งเราจะรำพึงในพระวรสาร ได้แก่ 1) การสวดภาวนา, 2) การอดอาหาร และ 3) การทำบุญ

- การภาวนาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเผชิญหน้ากับบาดแผลต่างๆที่ทำให้เราเจ็บปวด บาดแผลเหล่านี้สามารถทำให้จิตใจของเรากลายเป็นใจหิน เราจึงถูกเรียกให้เข้าสู่ท้องทะเลแห่งการภาวนา ท้องทะเลที่ชุ่มไปด้วยความรักของพระเจ้า ทั้งนี้ เพื่อที่เราจะได้สัมผัสกับความอ่อนโยนของพระองค์ มหาพรตคือช่วงเวลาของการภาวนา ยิ่งภาวนาอย่างร้อนรนเท่าไหร่ เราก็จะสามารถเข้าถึงความจำเป็นของผู้อื่นและร่วมวอนขอพระเจ้าเพื่อพวกเขาทุกคน

- การอดอาหารคือเครื่องหมายแสดงให้รับรู้ถึงความอยุติธรรมและการถูกกดขี่ข่มเหงที่ผู้ยากไร้ต้องประสบ นี่ยังเป็นเครื่องหมายของความเชื่อที่เรามอบให้กับพระเจ้าและพระญาณสอดส่งของพระองค์

- สุดท้าย การทำบุญให้ทาน นี่เป็นเครื่องหมายของการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน การให้ประเภทนี้มีไม่บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน มีไม่บ่อยในโลกที่ทุกสิ่งสามารถซื้อขายกันได้ตลอด ทุกสิ่งมันถูกคำนวณว่าคุ้มหรือไม่และจะตักตวงผลประโยชน์ได้อย่างไร การทำบุญให้ทานช่วยเราให้สัมผัสกับการเป็นอิสระจากการเป็นเจ้าของและการถูกครอบครอง

- ดังนั้น เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาที่ให้เรากลับใจได้อย่างแท้จริง ขอให้เป็นช่วงเวลาที่เราได้กลับไปหาพระเจ้า เปลี่ยนแปลงตัวเองและฟังเสียงของพระองค์

ประมวลภาพ: มิสซาวันพุธรับเถ้า

Read More: Vatican Radio

Comments