โป๊ปฟรังซิส: "อย่ามีทัศนคติแบบฟาริสีที่ชอบตัดสินผู้พิการ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ อย่าทำตัวเหมือนพวกฟาริสีที่ตัดสินความพิการของคนว่าเกิดจากพระประสงค์ของพระเจ้า ทรงชี้ คนที่พระเยซูต้องการให้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์คือคนที่เป็นส่วนเกินของสังคม คนที่ถูกมองข้าม และคนที่ถูกเหยียดหยาม


ช่วงสายวันเสาร์ที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาผู้พิการทางสายตาและการฟังที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โอกาสมาร่วมงาน "วันแห่งการแบ่งปัน" ซึ่งจัดที่กรุงโรม โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า:

- การจัดงานวันแห่งการแบ่งปัน จัดภายใต้หัวข้อ "ประจักษ์พยานถึงพระวรสารเพื่อวัฒนธรรมของการพบกัน" คำว่า การพบกัน คือการพบกับพระคริสตเจ้า และเพื่อให้การเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสารบังเกิดผล เราต้องได้พบกับพระเยซู ใครที่รู้จักพระเยซูอย่างลึกซึ้ง เขาก็จะเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ เหมือนอย่างที่หญิงชาวสะมาเรียที่ได้รับฟังกันในพระวรสารเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วได้แสดงให้เห็น สตรีคนนี้พูดกับพระเยซูและชีวิตเธอก็เปลี่ยนไป เธอกลับไปหาเพื่อนๆและประกาศว่า "มาซิ มาดูชายคนที่เป็นพระเมสซิยาห์"

- สตรีชาวสะมาเรียคือคนประเภทที่พระเยซูอยากจะพบและชวนให้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ คนประเภทนี้ก็คือคนที่เป็นส่วนเกินของสังคม คนที่ถูกมองข้าม และคนที่ถูกเหยียดหยาม

- มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูด้วยทัศนคติแบบใหม่ นั่นคือ ทัศนคติแห่งการพบหน้ากันด้วยความรัก วัฒนธรรมนี้แตกต่างจากวิธีการที่พวกฟาริสีใช้ คนพวกนั้นตัดสินพระเยซูและคนที่พระเยซูทรงรักษาว่าเป็นคนบาป พวกเขาตัดสินว่า ความบกพร่องทางร่างกายเกิดจากพระประสงค์ของพระเจ้า แต่พระเยซูไม่เคยคิดแบบนั้น

- คนป่วยหรือผู้พิการมีความเปราะบาง มีข้อจำกัดทางร่างกาย แต่พวกเขาก็สามารถเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูและการพบกับพระองค์ได้ การพบกับพระเยซูได้เปิดชีวิตและความเชื่อให้กับทุกคน ในความเป็นจริงแล้ว ใครก็ตามที่ตระหนักถึงข้อบกพร่องและข้อจำกัดของตน เขาคนนั้นก็ได้สร้างความสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าและสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาทรงพบผู้พิการทางสายตาและการฟัง

Read More: Vatican Radio

Comments