โป๊ปฟรังซิส: "ความยากสุดของการอดอาหารคือการทำตัวเหมือนชาวสะมาเรียผู้ใจดี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ ความยากสุดของการอดอาหารคือการทำตัวแบบชาวสะมาเรียผู้ใจดีที่น้อมตัวลงช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก ทรงย้ำ เราต้องไม่ทำตัวเหมือนสมณะที่เร่งรีบและเดินผ่านไป เพียงเพราะกลัวว่าจะติดเชื้อจากบาดแผลของคนนั้น


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านและพระวรสารประจำวันนี้ ในระหว่างที่เราจำศีลอดอาหาร พระเจ้าต้องการให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ตกทุกข์ได้ยาก นี่คือบทบาทความรักในชีวิตของคริสตชนทุกคน คริสตศาสนาคือการแสดงออกถึงการปฏิบัติตามพระวาจาของพระเยซู ผู้ทรงถ่อมพระองค์ลงต่อหน้าผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากโดยไม่รู้สึกอึดอัดพระทัยเลย

- บรรดาฟาริสีตำหนิพระเยซูและศิษย์ของพระองค์ที่ไม่จำศีลอดอาหารตามธรรมบัญญัติ แต่พระเยซูตอบกลับไปด้วยความหมายแฝงว่า การที่เราได้รับความรักจากพระบิดาและถ่ายทอดความรักนี้ออกไปให้ผู้อื่น หมายความว่า เราไม่ได้ปฏิบัติของขวัญแห่งความรักนี้ แต่พวกที่ทำตามบทบัญญัติและคิดว่าตัวเองเป็นผู้ทรงศีล แต่กลับขาดความรู้สึกร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่น เขาก็ไม่ได้ถ่ายทอดความรักของพระเจ้าให้ผู้อื่น

- พระเยซูต้องการเตือนเราว่า ความรักความเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือจะเป็นการอดอาหาร หมายถึงการแก้โซ่ตรวนที่อธรรม ปลดปล่อยผู้ถูกข่มเหงให้เป็นอิสระ และแบ่งปันอาหารให้ผู้ยากไร้ต่างหาก ไม่ใช่การปฏิบัติเพื่ออวดตัวว่าเป็นผู้ทรงศีล นี่คือความรักและการอดอาหารที่พระเยซูต้องการ!

- สิ่งที่ยากที่สุดของการแสดงออกถึงความรักหรือจะเป็นการอดอาหาร ก็คือ การปฏิบัติตนตามแบบชาวสะมาเรียผู้ใจดีที่น้อมตัวลงช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก เราต้องไม่ทำตัวเหมือนสมณะที่เร่งรีบและเดินผ่านไป เพียงเพราะกลัวว่าจะติดเชื้อจากบาดแผลของคนนั้น

- เมื่อเราทำบุญให้ทานกับขอทาน เรากล้าที่จะไปสัมผัสมือเขาไหม หรือว่าเรากลัวและปล่อยเหรียญออกจากมือทันที เมื่อเราช่วยคนป่วย เรากล้าไปอยู่กับคนป่วยที่ติดเชื้อไหม เรากล้าที่จะไปสวมกอดเขาหรือเปล่า ขอให้เราอย่าหวาดกลัวและอายต่อเรื่องพวกนี้ นี่คือเลือดเนื้อความเป็นมนุษย์เหมือนกัน เราจะได้รับการตัดสินจากพระเจ้าตามแนวทางที่เราปฏิบัติต่อเพื่อนพี่น้องของเรา

Read More: Vatican Radio

Comments