โป๊ปฟรังซิส: "จงวางใจพระเจ้า อย่าหลงวางใจมนุษย์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ เราต้องวางใจในพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงช่วยเราให้ได้รับความรอด ทรงชี้ อย่าหลงวางใจในมนุษย์ เพราะการเชื่อลมปากคนอื่น และเอาพระเจ้าไปไว้ชายขอบ มันก็ไม่ต่างกับการทำตัวเป็นคนนอกรีตช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านประจำวันนี้ เราได้ฟังกันแล้วว่า "ผู้วางใจในพระเจ้าจะได้รับพระพร เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ และหยั่งรากลงไปในน้ำ เมื่อความร้อนมาถึง ใบก็จะเขียวอยู่เสมอ"

- ในพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นความมั่นใจแน่แท้ของเรา การวางใจในมนุษย์จัดเป็นเรื่องไร้ค่า ความวางใจในมนุษย์ไม่ได้ช่วยเรา ไม่ได้ให้ชีวิตเรา มนุษย์ไม่ได้ให้ความชื่นชมยินดีกับเรา แม้บางครั้งเราจะรู้ว่า เราชอบที่จะเชื่อมั่นใจตัวเอง เชื่อเพื่อน เชื่อในสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ หรือเชื่อในความคิดของตน และเอาพระเจ้าไปอยู่ขอบๆแทน มันก็เหมือนกับเศรษฐีในพระวรสารนั่นแหละ แต่งตัวดีและไม่สนใจ ลาซารัส คนยากไร้ที่อยู่หน้าประตูบ้านเลย

- เราทุกคนมีความอ่อนแอและความบกพร่องเปราะบาง เราหลงลืมพระเจ้า และเลือกเดินตามทางของตนเอง ทางที่ไร้ความสุข

- วันนี้ยังเป็นวันของเทศกาลมหาพรต เราควรจะถามตัวเองว่า ความวางใจของเราอยู่ที่ใด ในพระเจ้าหรือเปล่า หรือเราเป็นพวกนอกรีตที่วางใจในวัตถุสิ่งของ เชื่อในไอดอลที่เรายึดถือ ... ถ้าเป็นแบบนั้น มันไม่ได้ช่วยเราให้รอดพ้นเลยนะ

Read More: Vatican Radio

Comments