โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพระเจ้ามีงบดุลการให้อภัย พระองค์คงขาดทุนเพราะให้อภัยมนุษย์ไม่หยุด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ ถ้าทำงบดุลการให้อภัยของพระเจ้า พระองค์คงขาดทุนติดตัวแดงแน่นอน เพราะ "ให้" อภัยมนุษย์ตลอดเวลา ทรงย้ำ พระเจ้าไม่เคยเหนื่อยที่จะให้อภัยมนุษย์ มีแต่มนุษย์นี่แหละที่เหนื่อยกับการขอร้องให้พระเจ้าอภัยบาปเรา 


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านวันนี้ เราได้ยินได้ฟังแล้วว่า พระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ด้วยความอ่อนโยนละมุนละม่อม แม้เวลาที่พระเจ้าทรงเชิญเราให้กลับใจและใช้คำพูดที่เข้มงวด คำพูดเหล่านั้นก็ยังเป็นคำพูดแห่งความรักและเตือนใจเราว่า พระบิดากำลังตรัสกับลูกๆของพระองค์ว่า "กลับมาเถิด นี่คือเวลาที่จะกลับมาบ้านแล้ว"

- นี่แหละคือหัวใจของพระบิดา พระเจ้าทรงเป็นเช่นนี้ พระองค์ไม่เคยเหน็ดเหนื่อย ไม่เคยอ่อนล้า พระเจ้าทำแบบนี้มาหลายศตวรรษ แม้มนุษย์จะทิ้งพระองค์บ่อยแค่ไหน ที่สุดแล้ว เขาก็จะกลับมาเพราะพระเจ้าคือพระเจ้าที่รอคอยเขาเสมอ

- เหมือนกับพระวรสารตอนลูกล้างผลาญ พ่อมองเห็นลูกมาแต่ไกล เพราะพ่อยังคงรอคอยการกลับมาของลูกตลอดเวลา พ่อคนนั้นออกไปที่ระเบียงและมองดูทุกวันว่าลูกกลับมาหรือยัง พ่อยังรอคอยไปเรื่อย และเมื่อเขาพบลูก ลูกคนนั้นพยายามหาคำพูดมาแก้ตัว แต่พ่อไม่ยอมให้เขาพูด พ่อเข้าไปสวมกอดลูกทันที พระบิดาก็เป็นเช่นนี้ พระเจ้าทรงรอคอยเราเสมอ

- พระเจ้ารอเราเสมอ พระเจ้าทรงรอและทรงให้อภัยเรา พระองค์คือพระเจ้าแห่งความเมตตา พระเจ้าไม่เคยเหน็ดเหนื่อยในการให้อภัย พวกเราคือคนที่เหนื่อยที่จะขอให้พระเจ้าให้อภัย แต่ว่า พระเจ้าไม่เคยเหนื่อยที่จะให้อภัยเรา

- ถ้าพูดกันในมุมมองของนักธุรกิจ งบดุลของพระเจ้าคงติดลบและขึ้นตัวแดงตลอด เพราะพระองค์ทรงขาดทุนเสมอ พระองค์ขาดทุนในด้านให้อภัย (ให้อย่างเดียว แต่ไม่มีรายรับ) แต่พระองค์ทรงชนะด้วยความรัก พระเจ้าทรงเป็นคนแรกที่เติมเต็มพระบัญญัติแห่งความรัก

- ดังนั้น ทุกคนควรมีความกล้าที่จะเข้าไปหาพระเจ้า และไปค้นหาความชื่นชมยินดีในพระนามของพระองค์ ขอให้บทเทศน์วันนี้ช่วยเราให้คิดถึงพระบิดาผู้ทรงรอเราเสมอ ผู้ทรงให้อภัยเราและรอจะเฉลิมฉลองเมื่อเรากลับไปหาพระองค์

Read More: Vatican Radio

Comments