โป๊ปฟรังซิส: "พ่อขอตำหนิการแสวงหาการเป็นสงฆ์นักบวชเพื่ออำนาจการเมือง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงตำหนิพวกที่ชอบแสวงหาการเป็นสงฆ์นักบวชเพื่ออำนาจการเมืองว่าเป็นการกระทำที่ชั่วร้าย การทำแบบนี้สร้างความเดือดร้อนให้ฆราวาสมากๆ แต่มันก็มีฆราวาสบางคนแสวงหาอำนาจแบบนี้ด้วยเช่นกัน ทรงย้ำ ถ้าเราทำหน้าที่ฆราวาสได้ดีอยู่แล้ว จงเป็นมันต่อไป เพราะนี่คือกระแสเรียกการเป็นฆราวาสที่พระเจ้าให้มา ทรงชี้ พระสงฆ์ไม่สามารถทำงานของฆราวาสได้ ดังนั้น ฆราวาสเป็นสิ่งจำเป็นและทุกวัดต้องมีสภาอภิบาล 


ช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับพนักงานสถานีโทรทัศน์และวิทยุ "โครัลโล่" ของอิตาลี ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้โอวาทพวกเขาว่า:

- พ่อขอให้ทุกคนทุกฝ่ายมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในหน้าที่การงานต่างๆของเขตชุมชนวัดที่เราอยู่ พระศาสนจักรต้องการฆราวาส ระหว่างพระสันตะปาปากับหญิงชราที่สวดสายประคำทุกวัน พี่น้องว่าใครมีความสำคัญมากกว่ากัน เรื่องนี้ พ่อยอมรับว่า แม้แต่ตัวเองก็ยังไม่รู้คำตอบเลย

- พ่อขอตำหนิปรากฏการณ์เรื่อง "การแสวงหาการเป็นสงฆ์นักบวชเพื่ออำนาจการเมือง" (Clericalism) ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับฆราวาสจำนวนมาก ประเด็นนี้ยังสามารถนิยามว่าเป็นเหมือนการเพิ่มความชั่วร้ายเข้าไปด้วย

- พระสังฆราชและพระสงฆ์บางคนถูกประจญล่อลวงให้ใช้อำนาจแบบนี้กับฆราวาส แต่มันก็เหมือนกับที่ฆราวาสหลายคนที่คุกเข่าวอนขออำนาจแบบนั้น นี่เป็นบาปแบบไปและกลับก็ว่าได้ แต่สำหรับพ่อ ฆราวาสมีความเข้มแข็งที่มาจากศีลล้างบาปและกระแสเรียกฆราวาสของเขาที่ไม่สามารถมาต่อรองได้

- พ่อขอตำหนิความเป็นไปได้ที่พระสังฆราชบางองค์ผลักดันฆราวาสที่ทำงานดีๆให้ชุมชนวัดของพวกเขาว่า ฆราวาสเหล่านี้อาจจะเป็นผู้ตระเตรียมงานที่ยิ่งใหญ่ ตัวอย่างชัดๆคือการผลักดันให้เขาเป็นสังฆานุกร เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากๆ ฆราวาสที่ทำงานได้ดีและอุทิศตนรับใช้วัดของตนได้เข้าไปหาพระสังฆราชสังฆมณฑลนั้น และถามว่า "ทำไมพระคุณเจ้าไม่ให้ผมเป็นสังฆานุกรล่ะครับ" เรื่องพวกนี้เกิดกับพ่อประจำตอนพ่ออยู่ที่บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) นี่คือเรื่องผิดพลาดนะ! ถ้าเรามีฆราวาสดีๆอยู่แล้ว จงให้เขาทำหน้าที่ฆราวาสต่อไป

- พ่อพบว่า การแสวงหาการเป็นสงฆ์นักบวชเพื่ออำนาจการเมือง เป็นการสกัดกั้นฆราวาสจากการเจริญเติบโต นี่คือการประจญล่อลวง 2 ทาง เพราะการแสวงหาการเป็นสงฆ์นักบวชเพื่ออำนาจการเมือง จะไม่มีอยู่ ถ้าหากมันไม่มีฆราวาสที่ต้องการจะเป็นแบบนั้น

- พระกายของพระคริสตเจ้าคือความเป็นหนึ่งเดียวกันของความแตกต่างในพระศาสนจักร เพราะพระสงฆ์ไม่สามารถทำงานของฆราวาสได้ พ่อยังอยากจะย้ำความสำคัญของสภาอภิบาล วัดที่ไม่มีสภาอภิบาลก็ไม่ใช่วัดที่ดี

- ในส่วนของการทำหน้าที่สถานีโทรทัศน์และวิทยุ เราต้องทำด้วยความรับผิดชอบ จริงใจ และทำด้วยความรักต่อสิ่งดีงามและความจริง บ่อยครั้ง พวกสถานีโทรทัศน์ใหญ่ๆไม่แสดงความเคารพอย่างเพียงพอต่อประชาชน พวกเขาชอบสร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาแทน

Read More: Vatican Insider

Comments