โป๊ปฟรังซิสถามพระสงฆ์ "ก่อนจบวัน ท่านใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าหรือหน้าทีวี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงถามบรรดาพระสงฆ์ ใช้เวลาตอนจบของวันอยู่กับพระเจ้าหรืออยู่หน้าทีวี ทรงชี้ ความเมตตาไม่ใช่การผ่อนปรนจนเกินไป และก็ไม่ใช่การเข้มงวดเกินเหตุกับสัตบุรุษ แต่หมายถึงการเป็นเหมือนชาวสะมาเรียผู้ใจดีที่ช่วยเหลือสัตบุรุษแบบรายบุคคล ทรงเตือนสติ พระสงฆ์ต้องรับฟัง ให้คำแนะนำ และรู้จักยกโทษผู้ที่แสวงหาการเยียวยาและต้องการการให้อภัย


ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาพระสงฆ์ประจำสังฆมณฑลโรมที่มาเข้าเฝ้าประจำปี ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน เนื่องในโอกาสเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนพระสงฆ์ในสังฆมณฑลของพระองค์ว่า:

- พี่น้องพระสงฆ์ที่รัก พระวรสารที่เราได้ฟังไปเมื่อครู่นี้ เราพบว่าพระเยซูทรงรู้สึกเศร้าพระทัยเมื่อเห็นบรรดาประชาชนหดหู่สิ้นหวังเหมือนกับฝูงแกะที่ไร้นายชุมพาบาล ในทำนองเดียวกัน พวกเราพระสงฆ์ในสังฆมณฑลโรมและสังฆมณฑลต่างๆทั่วโลก เราก็ต้องรู้สึกเป็นทุกข์ไปกับสัตบุรุษของเราเมื่อพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก หัวใจของเราต้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเขาในการสู้กับความทุกข์ยากนี้

- ชีวิตของเราในพระศาสนจักรเป็นช่วงเวลาแห่งพระเมตตาของพระเจ้า ดังนั้น พระสงฆ์ต้องเป็นบุรุษแห่งพระเมตตา ต้องเป็นคนที่กล้าสนองตอบสิ่งต่างๆด้วยความกล้าหาญและด้วยความรัก พระสงฆ์ต้องรับฟัง ให้คำแนะนำ และรู้จักยกโทษผู้ที่แสวงหาการเยียวยาและต้องการการให้อภัย พระสงฆ์สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าพวกเขายอมให้ตัวเองได้รับการสวมกอดจากพระเจ้า โดยผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี

- พ่ออยากให้พวกเราพระสงฆ์ไตร่ตรองภาพของพระศาสนจักรเป็นเหมือนโรงพยาบาล ความเมตตามีความหมายเป็นอันดับแรกและสำคัญสุดในการใกล้ชิดกับบรรดาสัตบุรุษและรักษาบาดแผลของเขา พระสงฆ์ที่ปลีกตัวออกจากความจริง ก็เป็นพระสงฆ์ที่ไม่ช่วยเหลือพระศาสนจักร พ่อจึงอยากให้พี่น้องพระสงฆ์ทุกคนรู้ว่า มันดีแค่ไหนที่พวกเราจะรู้ว่าสัตบุรุษของเราบาดเจ็บตรงไหนบ้าง

- ความเมตตาไม่ได้หมายถึงการผ่อนปรนจนเกินไป และก็ไม่ได้หมายถึงการเข้มงวดเกินเหตุกับสัตบุรุษที่มารับศีลอภัยบาป แต่มันหมายถึงการทำตัวเป็นเหมือนชาวสะมาเรียผู้ใจดีที่ช่วยเหลือสัตบุรุษแบบรายบุคคล ด้วยการรับฟัง เคารพ และร่วมเดินไปกับพวกเขาตลอดการเดินทางแห่งการเยียวยาและการคืนดี

- สุดท้ายนี้ พ่ออยากถามพวกท่านว่า พวกท่านร่วมร่ำไห้กับสัตบุรุษของตัวเองหรือเปล่า พวกท่านสวดภาวนาและวอนขอพระเจ้าในนามของสัตบุรุษหรือเปล่า แล้วตอนจบของแต่ละวัน พวกท่านอยู่กับพระเจ้าหรืออยู่หน้าโทรทัศน์ พวกท่านสามารถสวมกอดคนชรา คนป่วย และเด็กๆด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขาไหม

อนึ่ง ก่อนการตรัสสอน พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันชีวิตของพระองค์ว่า สมัยเป็นพระสังฆราชและพระคาร์ดินัล พระองค์จะนำไม้กางเขนใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อเสมอ กระทั่งถึงวันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นพระสันตะปาปา (13 มีนาคม 2013) ชุดพระสันตะปาปาไม่มีกระเป๋าเสื้อ พระองค์จึงนำไม้กางเขนใส่ในกระเป๋ากางเกงแทน เมื่อใดที่พระองค์มีความคิดเชิงลบกันคนใดคนหนึ่ง พระองค์จะเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงเพื่อจับไม้กางเขน พระสันตะปาปาทรงหวังว่า บรรดาพระสงฆ์จะทำแบบนี้ด้วยเช่นกัน

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาให้โอวาทสงฆ์สังฆมณฑลโรม

Read More: Vatican Radio

Comments