โป๊ปฟรังซิส: "เราจะรอดพ้นจากบาปถ้าหัวใจของเราสุภาพและฟังพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน การจะได้รับความรอดพ้นจากบาป เราจำเป็นต้องมีหัวใจที่สุภาพถ่อมตน นอบน้อม และเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนอย่างแม่พระ ทรงย้ำ พระเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์และร่วมเดินทางไปกับเรา เพื่อเปลี่ยนใจหินของเราให้เป็นใจเนื้อช่วงเช้าวันอังคารที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โอกาสวันสมโภชแม่พระรับสาร มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในพระวรสารวันนี้ เราได้ยินกันแล้วว่า แม่พระนบนอบเชื่อฟังพระเจ้าสุดหัวใจ การนบนอบเชื่อฟังของแม่พระคือการคลายเงื่อนที่ถูกผูกไว้ตั้งแต่ยุคอาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าให้คลายออกอย่างสมบูรณ์

- พระเจ้ากำลังเดินร่วมทางไปกับมนุษย์ ทำไมพระเจ้าต้องเดินร่วมทางกับเราด้วยความอ่อนโยนล่ะ เหตุผลคือพระเจ้าต้องการเปลี่ยน "ใจหิน" ของเราให้เป็น "ใจเนื้อ" มันเป็นเรื่องดีที่หัวใจของเราจะได้รับพระสัญญาจากสวรรค์

- การไถ่ให้รอดจากบาปไม่สามารถซื้อขายกันได้ แต่นี่คือของขวัญจากพระเจ้า ของขวัญที่พระเจ้าให้เราแบบฟรีๆ เราไม่สามารถรับการไถ่กู้ด้วยตัวเราเอง การไถ่กู้ให้รอดจากบาปไม่สามารถซื้อด้วยเลือดของวัวหรือแพะ แต่การจะได้รับการไถ่กู้ เราจำเป็นต้องมีหัวใจที่สุภาพถ่อมตน หัวใจที่นอบน้อม และหัวใจที่เชื่อฟังเหมือนกับแม่พระ

- วันนี้ เป็นวันที่พระเจ้าทรงประทานความรอดให้กับเรา ดังนั้น ขอให้เรามองไปที่แม่พระ มองไปที่ถนนแห่งประวัติศาสตร์ของพระเจ้าผู้ทรงร่วมเดินไปกับมนุษย์ ขอให้เราพูดออกมาว่า "ขอบคุณพระเจ้า เพราะวันนี้ พระองค์ทรงประทานการช่วยให้รอดพ้นจากบาปให้กับเรา วันนี้เป็นวันที่เรามาขอบคุณพระองค์"

Read More: Vatican Radio

Comments