โป๊ปฟรังซิส: "จงต้อนรับผู้มาแก้บาปด้วยความรักของพระเจ้า ไม่ใช่เตรียมตัดสินพิพากษาเขา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ พระสงฆ์ต้องต้อนรับสัตบุรุษที่มาแก้บาปด้วยความรักของพระเจ้า ไม่ใช่เตรียมตัดสินพิพากษาเขา ทรงย้ำ อย่าเข้มงวดหรือปล่อยปะละเลยเกินไป เพราะศีลอภัยบาปไม่ใช่ศาลแห่งการตัดสินประณาม ทรงชี้ สัตบุรุษจะดีใจเสมอเมื่อมาวัดแล้วเห็นมีพระสงฆ์นั่งฟังแก้บาป


ช่วงสายวันศุกร์ที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอภิบาลศีลแห่งการคืนดีและการอภิบาลของผู้โปรดศีลอภัยบาป ที่มาเข้าเฝ้าหลังเสร็จสิ้นการอบรม โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า:

- พ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรนี้จะช่วยพระศาสนจักรและบรรดาพระสงฆ์ที่โปรดศีลอภัยบาปได้ทำงานอภิบาลแห่งความเมตตาได้ดียิ่งขึ้น เพราะสิ่งนี้จัดว่าสำคัญมากๆ

- พ่อขอเตือนใจบรรดาพระสงฆ์ว่า พระจิตคือองค์อุปถัมภ์ของการอภิบาลศีลแห่งการคืนดี พระเจ้าทรงเรียกพวกเราให้เป็นบุรุษของพระจิตเจ้าเสมอ ดังนั้น พระสงฆ์ต้องต้อนรับสัตบุรุษที่มาแก้บาปด้วยความรักของพระเจ้า ไม่ใช่ต้อนรับด้วยทัศนคติที่เตรียมตัดสินพิพากษาเขา จงต้อนรับเขาด้วยความรักของพ่อที่มองลูกกำลังกลับมาหาตัวเอง มองดูด้วยสายตาของนายชุมพาบาลที่มองเห็นลูกแกะที่หลงไปได้กลับมาแล้ว

- ด้วยเหตุนี้ พระสงฆ์ถูกเรียกร้องให้มีเมตตาและต้องพร้อมเสมอสำหรับการโปรดศีลอภัยบาป เราต้องอย่าลืมว่า บ่อยครั้ง สัตบุรุษต้องประสบความยากลำบากเสมอๆในการมารับศีลอภัยบาป ฉะนั้น พระสงฆ์ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อกระตุ้นพวกเขาให้มารับศีลอภัยบาป พระสงฆ์ต้องไม่เข้มงวดหรือหย่อนยานจนเกินไป เพราะศีลอภัยบาปไม่ใช่ศาลแห่งการตัดสินประณาม แต่เป็นการพบกับพระเมตตาและการให้อภัยจากพระเจ้า

- สุดท้ายนี้ พ่อขอให้กำลังใจพระสงฆ์ในการโปรดศีลอภัยบาป เพราะมันเป็นเรื่องดีในวัดของตนที่สัตบุรุษได้เห็นพระสงฆ์นั่งโปรดศีลให้อภัยบาปกับพวกเขา

Read More: Vatican Radio

Comments