โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าเราโกงจนติดเป็นนิสัย เราจะกลับใจได้ยากมาก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ หัวใจของคนยุคนี้ถือว่าแข็งกระด้างมากๆ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป เราจะฟังเสียงของพระเจ้าได้ยากมากๆ ทรงเตือนสติ อย่าทำตัวเป็นคนขี้โกง เพราะถ้าเราโกงแล้ว มันจะติดเป็นนิสัยและกลับตัวได้ยากมากๆ


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน มิสซานี้ มีสมาชิกรัฐสภาอิตาลีกว่า 500 คน มาร่วมพิธี ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- บทอ่านประจำวันนี้จากหนังสือเยเรมีห์ เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเสียพระทัยมากที่ประชากรของพระองค์ไม่ต้อนรับบรรดาประกาศกและยังคงเดินหน้าทำบาปต่อไปเรื่อยๆ การหันหลังให้พระเจ้าทำให้พระองค์เจ็บปวดมากๆ เช่นเดียวกัน เรายังได้เห็นการหันหลังให้พระเจ้าในพระวรสารประจำวันนี้ด้วย เมื่อประชาชนกล่าวหาว่าพระเยซูขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูล (เจ้าแห่งปีศาจ) ประชาชนทำเป็นเมินเฉยต่อเสียงของพระเจ้า

- หัวใจของประชาชนในยุคนี้แข็งกระด้างมากขึ้นๆเรื่อยๆ และมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฟังเสียงของพระเจ้า และในฐานะที่เป็นคนบาป พวกเขาก็ทำตัวเลวร้ายไปเรื่อยๆ พวกเขากลายเป็นคนขี้โกง มันยากมากๆสำหรับคนโกงที่จะกลับตัวกลับใจ คนพวกนี้ปฏิเสธความรักของพระเจ้าและปฏิเสธที่จะให้ตัวเองได้รับเสรีภาพจากพระเจ้า เมื่อใดที่(หัวใจ)ไม่มีห้องว่างให้พระเจ้า เราก็ไม่มีเสรีภาพที่แท้จริง

- มหาพรตเตือนใจเราว่า พระเจ้าทรงรักเราทุกคน และเราต้องพยายามที่จะเปิดใจให้กับพระองค์

- บนทางเดินของเทศกาลมหาพรต ขอให้เราคิดถึงคำเชิญของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักต่อตัวเรา คำเชิญที่เกี่ยวกับหลักตรรกะแห่งเสรีภาพ ลองถามตัวเองว่า เราตกอยู่ในความเสี่ยงไหมที่จะเดินออกนอกเส้นทางนี้ ถนนที่เต็มไปด้วยทางแยกมากมาย เพราะถนนบางสายมันไม่ได้นำเราไปสู่พระสัญญาของพระเจ้า

- ดังนั้น ขอให้เราภาวนาขอพระเจ้าโปรดประทานพระหรรษทานให้เราก้าวเดินต่อไปบนหนทางแห่งการไถ่ให้รอดพ้นจากบาป และเปิดตัวเองให้กับความรอดที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น ความรอดที่เกิดจากความเชื่อที่เรามีต่อพระองค์

Read More: Vatican Radio

Comments