โป๊ปฟรังซิสทรงขอร้องให้แก๊งค์มาเฟียกลับใจ

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติพวกมาเฟียให้สำนึกผิดและกลับใจ เพราะอำนาจและเงินที่ได้จากสิ่งสกปรกที่ทำ ไม่สามารถนำติดตัวไปได้ในชีวิตหน้า 


ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปพบและภาวนาร่วมกับบรรดาญาติของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งค์มาเฟียในอิตาลีกว่า 700 คน ณ วัดนักบุญเกรโกรี่ ที่ 7 กรุงโรม ประเทศอิตาลี พิธีนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกเศร้าโศกเป็นอย่างมาก โดยช่วงเริ่มพิธี มีการอ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตจากแก๊งค์มาเฟียกว่า 800 ชื่อ และเป็นการอ่านชื่อแบบทีละคนด้วย

ในส่วนพระดำรัสประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- ก่อนอื่น พ่อขอชื่นชมพวกท่านสำหรับการเป็นประจักษ์พยานและความกล้าหาญต่อการทนทุกข์ทรมานต่อสิ่งที่พบเจอ

- ส่วนบรรดาชายหญิงที่กำลังพัวพันกับกลุ่มมาเฟีย พ่อรู้สึกว่า พ่อไม่สามารถที่จะผ่านวันนี้ไปถ้าไม่พูดถึงพวกมาเฟีย สิ่งที่พ่ออยากพูดกับพวกมาเฟียคือ "จงเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตเถอะ จงสำนึกผิดและกลับใจ จงหยุดทำความชั่วได้แล้ว พวกเราภาวนาเพื่อพวกท่าน(มาเฟีย) พ่อคุกเข่าขอร้องพวกท่าน มันเป็นการดีสำหรับท่านที่จะกลับใจ ชีวิตที่ท่านกำลังดำเนินอยู่นี้ไม่ได้ให้ความพอใจกับเรา ไม่ได้ให้ความชื่นชมยินดีกับเรา และมันก็ไม่ได้ให้ความสุขกับตัวท่านด้วย อำนาจและเงินที่ท่านมีจากสิ่งสกปรกเหล่านี้ จากอาชญากรรมต่างๆ เงินที่เปื้อนเลือด อำนาจที่ได้มาจากเลือด ท่านไม่สามารถนำติดตัวไปได้ในชีวิตหน้า"

- จงกลับใจ! พวกท่านยังมีเวลาที่จะไม่ให้ชีวิตไปจบลงที่นรก พวกท่านมีพ่อ มีแม่ ขอให้คิดถึงพ่อแม่ให้มากๆ จงสำนึกร่ำไห้และกลับใจเถอะ

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบญาติๆของเหยื่อแก๊งค์มาเฟีย

Read More: Vatican Radio

Comments