โป๊ปเตรียมประกาศนักบุญใหม่โดยไม่มีมิสซาสถาปนา

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก เตรียมประกาศแต่งตั้งนักบุญใหม่ 3 องค์ โดยไม่มีการจัดมิสซาสถาปนาเป็นนักบุญ ตามรายงานข่าวจาก "คาทอลิก นิวส์ เซอร์วิส" เว็บไซต์ข่าวคาทอลิกระดับโลก


พระสันตะปาปา ฟรังซิส เตรียมลงนามอนุมัตินักบุญใหม่ทั้ง 3 องค์ ในวันที่ 2 เมษายน 2014 โดยว่าที่นักบุญใหม่ทั้ง 3 องค์ ได้แก่ บุญราศี โฆเซ่ เด อันเคียต้า สงฆ์เยสุอิตชาวสแปนิชที่ไปแพร่ธรรมในบราซิล, บุญราศี มารี เดล อินการ์นาติออง ซิสเตอร์ชาวฝรั่งเศสของคณะอุร์สุลินที่ไปแพร่ธรรมในแคนาดา และ บุญราศี ฟร็องซัวส์ เด ลาวัล พระสังฆราชคาทอลิกองค์แรกของควิเบก แคนาดา

ทั้งนี้ ในรายของ "นักบุญโฆเซ่ เด อันเคียต้า" จะมีการจัดมิสซาโมทนาคุณพระเจ้า ในวันที่ 24 เมษายน 2014 ณ วัดนักบุญอิกญาซีโอ กรุงโรม ส่วนในรายของ "นักบุญมารี เดล อินการ์นาติออง" และ "นักบุญฟร็องซัวส์ เด ลาวัล" มิสซาขอบคุณพระเจ้าจะมีในเดือนตุลาคม แต่ยังไม่มีการระบุวันเวลาที่แน่นอน

สำหรับกระบวนการประกาศการเป็นนักบุญโดยไม่มีการจัดมิสซาสถาปนา เรียกว่า "Equivalent Canonisation" (เทียบเท่าการสถาปนาเป็นนักบุญ) วิธีการนี้ แทบจะไม่พบเห็นในยุคปัจจุบัน วิธีนี้จะใช้การพิจารณาชีวิตของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนักบุญ, ศึกษางานเขียน, ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต และอัศจรรย์ที่เกิดจากการสวดขอพระเจ้า ผ่านทางคำเสนอวิงวอนขอท่านผู้นั้น

อนึ่ง การใช้วิธีเทียบเท่าการสถาปนาเป็นนักบุญ (แต่งตั้งเป็นนักบุญ โดยไม่มีมิสซาสถาปนา) สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เคยใช้กับการประกาศแต่งตั้ง "นักบุญฮิลเดการ์ดแห่งบิงเก้น" ส่วนสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ก็เคยใช้ตอนประกาศแต่งตั้ง "นักบุญปีเตอร์ เฟเบอร์" (เปียร์ เลอแฟ๊บวร์) สงฆ์เยสุอิตชาวฝรั่งเศส

Read More: CNS

Comments