โป๊ปฟรังซิส: "การถ่อมตนแบบคริสตชนไม่ใช่การพูดถ่อมตัว แต่เป็นการยอมรับว่าตนเป็นคนบาป"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน ความสุภาพถ่อมตนแบบคริสตชน ไม่ใช่การพูดถ่อมตนว่าเราไม่ใช่คนสำคัญ แต่ความถ่อมตนของคริสตชนคือการกล้ายอมรับว่าเราเป็นคนบาป เพราะถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป พระเจ้าจะช่วยเราให้ได้รับความรอด ทรงเตือนสติ อย่าทำตัวเคร่งธรรมบัญญัติ แต่ในความเป็นจริง เคร่งแต่ปาก แต่ภาคปฏิบัติทำไม่ได้เลย


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูเสด็จไปยังเมืองนาซาเร็ธและตรัสกับประชาชนที่นั่นว่า "ไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับในบ้านเมืองของตน" นาซาเร็ธเป็นเมืองที่พระเยซูไม่เคยทำอัศจรรย์เลย เพราะประชาชนที่นั่นไม่มีความเชื่อ ... ประชาชนที่เมืองนาซาเร็ธไม่ต้อนรับพระเยซู เพราะพวกเขาคิดว่าตัวเองมีความเชื่อเข้มแข็งอยู่แล้ว เพียงแค่ทำตามธรรมบัญญัติก็เพียงพอ พวกเขาจึงไม่รู้สึกถึงความจำเป็นของการไถ่กู้ให้รอดพ้น

- นี่เป็นโศกนาฏกรรมของการปฏิบัติตนตามธรรมบัญญัติโดยขาดความเชื่อ อาทิ การพูดว่า "ฉันสามารถไถ่กู้ตัวเองได้ เพราะฉันไปศาลาธรรมทุกๆวันเสาร์ ฉันพยายามเชื่อฟังธรรมบัญญัติ ฉันไม่ต้องการที่จะฟังคนโรคเรื้อนหรือแม่ม่ายว่าเป็นคนดีกว่าฉัน" พระเยซูสอนเราว่าอย่างไร พระองค์บอกว่า "ถ้าท่านไม่รู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยกว่าผู้อื่น ท่านจะไม่ได้รับความรอด" นี่คือความสุภาพถ่อมตน นี่คือหนทางของความสุภาพที่จะรู้สึกถึงการถูกมองว่าเป็นส่วนเกินของสังคม มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเราให้ได้รับความรอด ไม่ใช่ได้รับความรอดผ่านทางการถือตามธรรมบัญญัติ แต่ไม่ปฏิบัติตนตามนั้น

- สัปดาห์ที่สามของเทศกาลมหาพรต พ่ออยากบอกพวกเราว่า ถ้าเราต้องการได้รับการรักษาจากพระเยซู เราต้องเลือกถนนของความสุภาพถ่อมตน

- ดูอย่างแม่พระซิ แม่พระไม่เคยพูดอวดตัวเองว่า แม่พระมีความสุขมาก เพราะพระเจ้าทรงมองที่ความใจดีและอ่อนหวานของแม่พระ หรือมองที่ความดีที่ตัวเองทำ ไม่เลย แม่พระไม่เคยอวดตัวเอง แต่พระเจ้าทรงเลือกแม่พระเพราะความสุภาพถ่อมตนของการเป็นผู้รับใช้ มองที่การทำตนให้เป็นผู้ต่ำต้อยที่สุด การถ่อมตนแบบแม่พระนี่แหละคือหนทางของความสุภาพ

- ความสุภาพแบบคริสตชนไม่ใช่การพูดถ่อมตัวว่า "เราไม่ใช่คนสำคัญหรอก" ไม่ใช่แบบนั้น ความสุภาพแบบคริสตชนคือการกล้าพูดความจริงว่า "เราเป็นคนบาป" ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระเจ้าสำหรับพระหรรษทานของการมีปรีชาญาณแห่งความสุภาพถ่อมตน เพื่อที่ว่า เราจะได้รับการช่วยให้รอดจากพระองค์

Read More: Vatican Radio

Comments