โป๊ปฟรังซิส: "ขอให้ซาเลเซียนพยายามสนองตอบต่อวิกฤติการศึกษาในปัจจุบัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงให้กำลังใจคณะซาเลเซียนในการสนองตอบต่อวิกฤติการศึกษาในปัจจุบัน พร้อมขอให้สมาชิกยึดมั่นใน "ระบบป้องกัน" (Preventive System) ของนักบุญจอห์น บอสโก ซึ่งตั้งอยู่บนความเมตตาและความเป็นมิตรกับนักเรียน นอกจากนี้ ทรงย้ำซาเลเซียนอย่าทอดทิ้งบรรดาเยาวชนที่กลายเป็นส่วนเกินของสังคม


ช่วงสายวันจันทร์ที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับคุณพ่ออังเคล เฟร์นานเดซ อาร์ติเม่ อัคราธิการคนใหม่ของคณะซาเลเซียนและสมาชิกของคณะที่มาเข้าเฝ้า โอกาสมาร่วมประชุมทั่วไปของคณะที่กรุงโรม โดยคุณพ่ออาร์ติเม่ ถือเป็นอัคราธิการคนที่ 10 ของคณะซาเลเซียน (นักบุญจอห์น บอสโก เป็นผู้ก่อตั้งคณะ และมีผู้สืบตำแหน่งจากนักบุญจอห์น บอสโก มาแล้ว 9 คน คุณพ่ออาร์ติเม่ เป็นคนที่ 10)

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับชาวซาเลเซียน พระองค์ตรัสว่า:

- พันธกิจหลักของคณะซาเลเซียนคือการอภิบาลเยาวชน พระจิตจะช่วยเหลือชาวคณะให้เข้าใจความคาดหวังและความท้าทายประจำยุคสมัยของเรา

- การประกาศพระวรสารของซาเลเซียนจัดได้ว่ามีความชิดใกล้กับการศึกษามากๆ พ่ออยากให้กำลังใจพวกท่านในความพยายามที่จะสนองตอบต่อวิกฤติการศึกษาในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน จงระลึกเสมอถึง "ระบบป้องกัน" (Preventive System) ของนักบุญจอห์น บอสโก ซึ่งตั้งอยู่บนความเมตตาและความเป็นมิตรกับนักเรียน

- พ่อขอถือโอกาสนี้พูดถึงเยาวชนจำนวนมากที่ถูกมองว่าเป็นส่วนเกินของสังคม ขอให้คิดถึงสภาพความเป็นจริงในวงกว้างของการไม่มีงานทำ ซึ่งแน่นอนว่า ผลที่ตามมาของมันเป็นเรื่องร้ายๆทั้งนั้น ขอให้คิดถึงการติดยาเสพติดซึ่งเกิดจากการขาดความรักแท้จริง การจะเข้าถึงบรรดาเยาวชนที่กลายเป็นส่วนเกินของสังคม เรียกร้องความกล้าหาญ ความมีวุฒิภาวะ และการสวดภาวนาเป็นอย่างมาก ดังนั้น พ่ออยากให้สมาชิกซาเลเซียนได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เมื่อต้องส่งคนไปยังชุมชนชายขอบสังคม

- พ่อขอให้กำลังใจหมู่คณะซาเลเซียนและพันธกิจของพวกท่าน พลังแห่งพระวรสารได้รับการแสดงออกด้วยความเป็นพี่น้องกันในหมู่คณะ, การต้อนรับ, ความเคารพ, การช่วยเหลือกัน, ความเข้าใจ, ความเมตตา, การให้อภัยและความชื่นชมยินดี ... จิตวิญญาณครอบครัวซึ่งเป็นมรดกจากพ่อบอสโก จัดเป็นความช่วยเหลือชั้นยอดที่จะสร้างพลังดึงดูดต่อชีวิตนักบวชของเรา

Read More: Vatican Radio

Comments