โป๊ปฟรังซิส: "สไตล์การเป็นคริสตชน ต้องแบกกางเขนติดตามพระเยซู"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน สไตล์การเป็นคริสตชนคือต้องแบกกางเขนติดตามพระเยซู การทำแบบนี้เราต้องถูกสังคมปฏิเสธและเหยียดหยาม กระนั้น ถ้าไม่เจอปฏิเสธ ก็ไม่ใช่หนทางตามสไตล์คริสตชนแน่นอน 


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสชัดเจนว่า "ถ้าใครปรารถนาจะติดตามเรา จงเลิกนึกถึงตนเอง แบกกางเขนและติดตามเรามา" พระดำรัสของพระเยซูตอนนี้นี่แหละคือ "สไตล์ของคริสตชน" เพราะนี่คือสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติในการเป็นศิษย์พระเยซู

- เราไม่สามารถคิดถึงชีวิตคริสตชนโดยไม่แบกไม้กางเขน เพราะนี่คือการเดินทางที่พระเยซูทรงเลือก นี่คือการเดินทางของความสุภาพถ่อมตน เช่นเดียวกัน มันเป็นการเดินทางของการถูกเหยียดหยามและถูกปฏิเสธ แต่อย่างที่บอกไป หนทางนี้ถ้าปราศจากไม้กางเขน สไตล์ของคริสตชนก็ไม่ใช่คริสตชนแล้ว

- สไตล์คริสตชนที่แบกกางเขนนี่แหละที่จะช่วยเราให้ได้รับความรอดจากบาป นี่คือหนทางที่ปฏิเสธตัวเองและต่อต้านความเห็นแก่ตัว นี่คือหนทางในการเปิดตัวหาคนอื่น สไตล์ของคริสตชนคือสไตล์ของความสุภาพถ่อมตน อ่อนน้อม และอ่อนโยน

- ดังนั้น โอกาสที่เราเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต ขอให้เราวอนขอพระเจ้าโปรดสอนเราในการทำสิ่งเล็กๆด้วยการรับใช้ตามแบบคริสตชน ตามที่พระองค์ทรงปรารถนาด้วยเถิด

Read More: Vatican Radio

Comments