โป๊ปฟรังซิส: "มหาพรตสอนให้กลับใจและเลิกเสแสร้งทำตัวเป็นคนดี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ มหาพรตเราต้องกลับใจ อย่าทำตัวเสแสร้งเหมือนพวกฟาริสีที่พูดแต่ไม่ทำ มหาพรตยังสอนเราว่าอย่าทำตัวเสแสร้งเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ อวดตัวเป็นคนดีและดูถูกคนอื่น เพราะนิสัยแบบนี้ พระเจ้าไม่ต้องการ แต่สิ่งที่พระองค์ต้องการคือการสำนึกผิดและกลับใจ


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- บทอ่านวันนี้จากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ท่านประกาศกเทศน์สอนเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์เกี่ยวกับเรื่องการกลับใจ สิ่งนี้สอนว่าเราจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง โดยเริ่มที่ทำจิตวิญญาณให้ดูดีใสสะอาด

- วัตถุประสงค์ของเทศกาลมหาพรตคือเป็นช่วงเวลาที่ให้เราได้ปรับปรุงชีวิตตัวเองเพื่อใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้า พระเยซูต้องการใกล้ชิดกับพวกเรา พระองค์ทรงให้ความมั่นใจกับเราว่า ทรงกำลังรอคอยและพร้อมให้อภัยเราเสมอ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงต้องการเข้ามาหาเราอย่างจริงใจ ดังนั้น เราต้องอย่าทำตัวเสแสร้งกับพระองค์

- สิ่งใดบ้างที่ทำให้เราเป็นคนเสแสร้ง การแกล้งทำตัวเป็นคนดีนั่นไง! หลายคนชอบทำตัวให้เหมือนผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทำเป็นมองไปที่สวรรค์ราวกับสวดภาวนาอยู่ ทำตัวให้เหมือนกับว่าพวกตนน่าเชื่อถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมกว่าคนอื่น

- หลายคนชอบพูดว่า "ฉันเป็นคาทอลิก เพราะลุงของฉันคือผู้ทำบุญผู้ยิ่งใหญ่ ครอบครัวของฉันคือผู้อุปถัมภ์ ฉันรู้จักพระสังฆราชคนนี้ ฉันรู้จักพระคาร์ดินัล ฉันรู้จักพระสงฆ์คนนี้ และฉันเป็นอีกหลายสิ่งหลายอย่าง คนพวกนี้คิดแต่ว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น นี่คือการเสแสร้ง พระเจ้าไม่ต้องการแบบนี้ ด้วยเหตุนี้เอง เราต้องใกล้ชิดกับพระเจ้า เพื่อจะได้ไม่ทำตัวเป็นคริสตชนที่เสแสร้งเด็ดขาด

- พี่น้องที่รัก มหาพรตคือช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเอง และกลับมาใกล้ชิดกับพระเจ้า เครื่องหมายที่บอกว่าเราห่างไกลจากพระเจ้าคือการทำตัวเสแสร้ง นิสัยนี้ไม่ต้องการพระเจ้า แต่นิสัยที่นำเราให้ใกล้ชิดพระเจ้าคือการสำนึกผิดและกลับใจ รวมทั้งวอนขอการอภัยโทษจากพระเจ้า

Read More: Vatican Radio

Comments