โป๊ปฟรังซิส: "สวดให้สงฆ์และซิสเตอร์อย่าตกเป็นทาสเงินและอำนาจ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ เราต้องสวดให้พระสงฆ์และซิสเตอร์ไม่ตกเป็นทาสของเงินตรา ความโอหัง และการบ้าอำนาจ เช่นเดียวกัน เราต้องสวดให้จิตใจของบรรดาเยาวชนกล้าตัดสินใจอย่างอิสระในการติดตามพระเยซู อย่าได้เป็นเหมือนชายหนุ่มผู้มั่งมีและอยากติดตามพระเยซู แต่ใจยังยึดติดเงินตรา ไม่กล้าสละความสุขส่วนตน


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสกับชายหนุ่มมั่งคั่งคนหนึ่งว่า ถ้าอยากได้ชีวิตนิรันดร จงขายทรัพย์สินที่มีแล้วติดตามพระองค์ แต่ว่าเขาไม่เข้าใจและเศร้าสลดมาก แน่นอนว่า ชายหนุ่มคนนี้เป็นคนดี เป็นคนที่ทำตามธรรมบัญญัติมาตั้งแต่เป็นเด็ก แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่พอ พระเยซูต้องการมากกว่านั้น พระเยซูต้องการให้เขาช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วออกติดตามพระองค์ พระดำรัสนี้เองที่ทำให้เขาทุกข์มากและจากพระองค์ไป

- หัวใจของชายหนุ่มคนนี้กระสับกระส่ายจริงๆ เพราะพระจิตทรงผลักดันจิตใจของเขาให้เข้าหาพระเยซูและติดตามพระองค์ แต่ว่า หัวใจของเขาไม่มีที่ว่างและขาดความกล้าหาญ เขาตัดสินใจเลือกเงิน หัวใจของเขาเต็มไปด้วยเงิน! แต่เขาไม่ใช่ขโมย ไม่ใช่ฆาตกร ไม่ ไม่เลย! เขาไม่ใช่อย่างนั้น เขาเป็นคนดี เขาไม่เคยขโมยของของใคร เขาไม่เคยโกงใครด้วย เงินของเขาทั้งหมดได้มาโดยสุจริต แต่หัวใจของเขาถูกจองจำไปแล้ว หัวใจของเขาผูกติดกับเงินตราและเขาก็ขาดอิสรภาพในการเลือกสิ่งต่างๆ แต่เป็นเงินที่เลือกตัวเขาเอง

- ดังนั้น เราต้องสวดภาวนาเพื่อบรรดาเยาวชน สวดเพื่อหัวใจของพวกเขาจะได้มีที่ว่าง หัวใจจะได้ว่างเปล่าจากความสนใจต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจ ขอให้เราภาวนาเพื่อกระแสเรียก ขอให้เราภาวนาขอพระเจ้าโปรดส่งบรรดาซิสเตอร์ ส่งบรรดาพระสงฆ์ ขอพระเจ้าปกป้องพวกเขาจากบูชาสิ่งต่างๆแบบไม่ลืมหูลืมตา บูชาความหยิ่งโอหัง บูชาความทะนงตน บูชาอำนาจ และบูชาเงินตรา คำภาวนาของเรามีเพื่อให้จิตใจของพวกท่านเหล่านั้นได้สามารถติดตามพระเยซูได้อย่างใกล้ชิด

- พระเจ้า โปรดช่วยบรรดาเยาวชนให้มีอิสรภาพ ไม่ตกเป็นทาสสิ่งต่างๆ ขอให้จิตใจของเขาเป็นของพระองค์เท่านั้น เพื่อที่ว่า เสียงเรียกของพระเจ้าจะได้ยินและบังเกิดผล

Read More: Vatican Radio

Comments