โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องกลับใจตลอดชีวิต ไม่ใช่กลับใจแค่มหาพรต"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ การกลับใจไม่ใช่ทำแค่เทศกาลมหาพรต ไม่ใช่ทำปีละครั้งเท่านั้น แต่เราต้องทำไปตลอดชีวิต พร้อมกันนี้ ทรงทำเซอร์ไพรส์ด้วยการไปคุกเข่ารับศีลอภัยบาปกับพระสงฆ์ ก่อนที่พระองค์จะไปโปรดศีลอภัยบาปให้สัตบุรุษด้วยช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในงาน "24 ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า" พิธีที่จัดเพื่อให้บริการโปรดศีลอภัยบาป 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม ถึง เย็นวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พิธีนี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร และมหาวิหารอีก 3 แห่งในกรุงโรม ในพิธีนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอน ใจความว่า:

- ช่วงเวลาของเทศกาลมหาพรต พระศาสนจักรในนามของพระเจ้ารื้อฟื้นการเรียกร้องให้เรากลับใจ นี่คือการเรียกให้แต่ละคนเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง การกลับใจไม่ใช่แค่ปีละครั้งเท่านั้น แต่นี่คือการมุ่งมั่นกลับใจไปตลอดชีวิต มีใครบ้างในพวกเราที่คิดว่าตัวเองไม่ใช่คนบาป ไม่มีสักคนนะ!

- นักบุญจอห์น กล่าวว่า ถ้าเรายอมรับว่าเป็นคนบาป พระเจ้าผู้ทรงความชอบธรรมจะให้อภัยบาปเราและชำระเราจากความอยุติธรรมทุกอย่าง พระวาจาที่เราได้ยินนี้เชื้อเชิญเราให้ไตร่ตรององค์ประกอบ 2 อย่างของชีวิตคริสตชน

- อันดับแรก ได้แก่ การเป็นคนใหม่ สิ่งนี้เกิดในศีลล้างบาป ... เราถูกเรียกให้ละทิ้งความประพฤติที่ก่อให้เกิดบาป ... จงพิจารณาความแตกต่างของชีวิตที่ได้รับการชี้นำด้วยพระหรรษทานกับบาปดูซิ หัวใจมนุษย์ต้องฟื้นฟูความดีที่มาจากพระเจ้า จงพูดกับความจริงและหลีกเลี่ยงการโกหก จงเลิกขโมย แต่จงหันมาเพิ่มการแบ่งปัน เฉพาะอย่างยิ่ง แบ่งปันผู้ยากไร้ จงเลิกนิสัยโกรธและคิดแก้แค้น แต่จงหันมาสุภาพและพร้อมให้อภัยทุกคน นี่คือการเป็นคนใหม่ของเรา

- องค์ประกอบที่สองคือ จงรักษาความรักเอาไว้ ความรักของพระเยซูคริสต์เป็นนิจนิรันดร์ ไม่มีวันสูญสิ้นเพราะนี่คือชีวิตของพระเจ้า พระองค์คือความรัก ความรักชนะบาปและให้พละกำลังแก่เราที่จะก้าวต่อและเริ่มใหม่ อาศัยการให้อภัย หัวใจจะได้รับการฟื้นฟูเสมอ พระบิดาไม่เคยเหนื่อยที่จะรักและให้อภัยเรา พระองค์ยังคงมองหาลูกที่หายไปให้กลับมาหาพระองค์ ... บริบทชีวิตคริสตชนคือดำเนินชีวิตด้วยความรัก อาศัยสิ่งนี้ พวกเขาจะเป็นประจักษ์พยานที่น่าเชื่อถือของพระคริสตเจ้าในโลกนี้

- พี่น้องที่รัก หลังจากพิธีนี้จบลง พวกท่านหลายคนก็จะเป็นธรรมทูตที่จะได้สัมผัสกับการคืนดีกับพระเจ้า งาน "24 ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า" คือการริเริ่มที่หลายๆสังฆมณฑลทั่วโลกได้มีส่วนร่วม ทุกคนๆที่พวกท่านได้พบ พวกท่านจะสื่อสารกับเขาด้วยความชื่นชมยินดีจากการได้รับการอภัยจากพระบิดาและรื้อฟื้นมิตรภาพทั้งครบกับพระองค์ ... ดังนั้น ขอให้เราออกไปพบพวกเขาเหล่านั้น และเราจะได้ร่วมสมโภชปาสกาด้วยความชื่นชมยินดีจากพระเจ้าพร้อมกัน

ทั้งนี้ หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงไปแก้บาปกับพระสงฆ์องค์หนึ่ง ก่อนที่พระองค์จะไปฟังแก้บาปสัตบุรุษ งานนี้ แม้แต่ มองซินญอร์ กุยโด้ มารินี่ นายจารีตประจำสันตะสำนักยังอึ้ง เพราะพระสันตะปาปาไม่บอกกล่าวอะไร แต่มุ่งหน้าเดินไปที่ตู้แก้บาปเลย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาร่วมงาน 24 ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า

Read More: Vatican Radio


Comments