โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าเกลียดใครแบบรักไม่ลงจริงๆ ก็จงสวดภาวนาให้เขา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแนะ ถ้ามีใครสักคนที่เราเกลียดสุดๆจนมอบความรักให้ไม่ได้แม้แต่นิดเดียว ทางออกที่ดีที่สุดคือจงสวดภาวนาให้เขา และพระเจ้าจะทรงช่วยสิ่งที่จะตามมาเอง 


ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จอภิบาลและถวายมิสซาโปรดศีลกำลังและรับศีลมหาสนิทครั้งแรกให้กับเด็กๆที่วัดนักบุญโธมัส อัครสาวก ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีกว่า 20,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนแบบสดๆ ใจความว่า:

- พี่น้องที่รัก เราควรถามใจตัวเองดูนะว่า จิตใจของเราเปี่ยมด้วยสิ่งใด อาทิ ความรัก, ความเกลียดชัง, การให้อภัย หรือ ความอาฆาตแค้น

- พวกเราจำเป็นต้องซื่อสัตย์เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจเรา ขอให้เราวอนขอพระหรรษทานจากพระเจ้าสำหรับความซื่อสัตย์นี้ เพื่อที่ว่า เราจะได้รู้ถึงสิ่งที่เกิดในจิตใจของเรา และจะได้ตัดสินใจสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้อง ตัดสินได้ถูกตามหลักคุณความดี

- พ่ออยากให้พวกท่านได้หยุดคิดและพิจารณาคำพูดนี้ของพ่อสักนิด นั่นคือ ถ้ามีใครสักคนที่ท่านไม่สามารถรักเขาได้ เพียงเพราะท่านรักเขาไม่ลงจริงๆ ท่านก็จงสวดภาวนาให้เขา พระเจ้าจะทรงช่วยสิ่งที่จะตามมาเอง

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเสด็จอภิบาลวัดนักบุญโธมัส อัครสาวก

Read More: Vatican Radio

Comments