โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่อยู่นิ่งๆไม่ประกาศพระวรสารคือพวกคริสตชนเจ็บป่วย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ คริสตชนที่ไม่ประกาศพระวรสารคือพวกคริสตชนที่เจ็บป่วย นิสัยแบบนี้ไม่ใช่อัตลักษณ์การเป็นศิษย์พระเยซู เพราะพระองค์ไม่เคยสั่งสาวกให้อยู่นิ่งๆ มีแต่สั่งให้ออกไปประกาศพระวรสาร แม้จะเผชิญกับความยากลำบากก็ตาม ทรงสอน คริสตชนต้องทำตัวเหมือนลูกแกะที่ใสซื่อ อย่าใช้กำลังแบบพวกหมาป่าเด็ดขาด ถ้าวันใดเรากลายร่างเป็นหมาป่า พระเจ้าจะไม่ช่วยเหลือเราแน่นอน 


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- วันนี้ พ่ออยากจะแบ่งปันข้อความจากหนังสือกิจการอัครสาวกกับพวกท่านสักเล็กน้อย สิ่งที่อยากจะพูดคือ "อัตลักษณ์ของคริสตชน"

- คริสตชนคือคนที่ถูก "ส่งออกไป" พระเจ้าทรงส่งบรรดาอัครสาวกออกไปให้กับโลกเพื่อประกาศพระวรสาร ดังนั้น คริสตชนคือศิษย์พระเยซู ผู้ถูกส่งออกไปเดินและเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อประกาศเรื่องราวของพระเยซูให้โลกรู้

- คริสตชนที่ยืนอยู่กับที่ ไม่ก้าวเดินออกไปประกาศพระวรสาร เขาก็เป็นคริสตชนที่เจ็บป่วย เพราะอัตลักษณ์แรกของการเป็นคริสตชนคือความสามารถที่จะก้าวออกไปประกาศพระวรสาร แม้จะมีความยากลำบากมากมาย เราก็ต้องก้าวเดินออกไป ก้าวให้ข้ามความยากลำบากนั้น

- อัตลักษณ์ที่สองของการเป็นคริสตชนคือการเป็นลูกแกะ และเราต้องรักษาอัตลักษณ์นี้ไว้ พระเจ้าทรงส่งเราออกไปท่ามกลางฝูงหมาป่า บางคนอาจพูดว่า ก็ใช้พละกำลังสู้กับพวกหมาป่าไปเลย! ในสถานการณ์ยากลำบากบีบคั้นแบบนั้น การประจญล่อลวงจะหลอกล่อเราว่า พวกหมาป่าดูเก่ง และเราก็ต้องเก่งกว่าพวกมัน กระนั้น ตราบใดที่เรายังเป็นลูกแกะ พระเจ้าจะปกป้องเราเสมอ แต่ถ้าเราเป็นหมาป่า พระเจ้าจะไม่ปกป้องเรา พระเจ้าจะปล่อยเราให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว

- อัตลักษณ์สุดท้ายที่อยากแบ่งปันคือ "สไตล์ของคริสตชน" ซึ่งก็คือความชื่นชมยินดี คริสตชนคือคนที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี เพราะพวกเขารู้จักพระเจ้า มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคริสตชนโดยขาดความชื่นชมยินดี เป็นไปไม่ได้เลยที่จะก้าวเดินเป็นแกะแต่ขาดความชื่นชมยินดี แม้ในเวลาที่เราพบความยากลำบาก หรือเผชิญหน้ากับความผิดพลาด ความชื่นชมยินดีของพระเยซูจะให้อภัยและช่วยเรา คริสตชนที่เป็นคริสตชนแบบประเดี๋ยวประด๋าว ไม่ช่วยเหลือพระศาสนจักร นิสัยแบบนี้ก็ไม่ใช่สไตล์คริสตชนและไม่ใช่ศิษย์พระเยซู

- โอกาสวันฉลองนักบุญซีริลและนักบุญเมโธดิอุส ขอให้เราไตร่ตรองธรรมชาติของอัตลักษณ์คริสตชน คริสตชนคือชายและหญิงที่ไม่เคยยืนนิ่งอยู่กับที่ แต่คริสตชนคือคนที่ก้าวออกไปข้างหน้าเสมอ ก้าวเดินเหมือนลูกแกะ ก้าวด้วยความชื่นชมยินดี

Read More: Vatican Radio

Comments