โป๊ปฟรังซิส: "ผู้นำที่ดีจะไม่นำประชาชนเป็นเครื่องมือต่อรองและจะสำนึกเมื่อตนทำผิด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ ผู้ปกครองที่ดีจะไม่นำพระเจ้าและประชาชนมาเป็นเครื่องมือต่อรอง เพราะถ้าสงครามเกิด จะมีคนล้มตายจำนวนมาก ทรงย้ำ เมื่อทำผิดพลาด ผู้ปกครองที่ดีจะยอมรับและสำนึกผิดในสิ่งที่ทำ ผู้นำที่ดีจะไม่ยกเหตุผลมาอ้างไปเรื่อย 


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านประจำวันนี้จากหนังสือซามูเอล (2 ซมอ 15:13-14,30;16:5-13) เราเห็นว่า กษัตริย์เดวิดต้องรีบหนีจากการไล่ล่าของอับซาโลมซึ่งคิดทรยศต่อพระองค์ เรื่องนี้ได้ทำให้กษัตริย์เดวิดเสียพระทัยมาก กษัตริย์เดวิดทรงมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการทรยศครั้งนี้?

- ปฏิกิริยาแรก เดวิดผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น "บุรุษแห่งการบริหารปกครอง" ตระหนักถึงสัจธรรมความจริงที่ว่า เมื่อใดที่สงครามเกิดขึ้น ผลที่ตามมาจะต้องมีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก แทนที่จะสู้รบกัน เดวิดตัดสินใจที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่า ประชาชนของตนจะปลอดภัย

- เราต่างรู้กันดีว่า เดวิดเป็นคนบาป แต่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริง ความรักที่เขามีต่อพระเจ้าและต่อประชาชนของตนต้องมาก่อนเสมอ เรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลายากลำบากของชีวิตเรา ช่วงเวลาที่คนสิ้นหวังและตกอยู่ในอันตรายอาจจะพยายามปกป้องตัวเองด้วยการใช้พระเจ้าและประชากรของพระองค์มาเป็นเกราะป้องกัน แต่เดวิดปฏิบัติในแนวทางที่ต่างออกไป เขาเลือกที่จะหลบหนีออกมา

- ปฏิกิริยาที่สอง เดวิดสำนึกผิดในบาปที่ทำลงไป เขาปีนขึ้นไปบนภูเขาและร้องไห้คร่ำครวญ เดวิดรู้ว่าตัวเองไม่ใช่นักบุญ เขายอมรับบาปที่ทำลงไป เมื่อเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเรา เมื่อเราทำผิด เราพยายามที่จะยกเหตุผลต่างๆมาอ้างว่าเราถูก มันเป็นสัญชาตญาณของเรา แต่สำหรับเดวิด เขาสำนึกผิดทันที

- ปฏิกิริยาที่สาม เมื่อถูกทรยศหักหลัง เดวิดเลือกที่จะวางใจในพระเจ้า ทัศนคตินี้สามารถช่วยเราได้เช่นกัน เพราะเราทุกคนต่างต้องพบกับช่วงเวลาแห่งความืดมิดและการทดลอง

- กล่าวโดยสรุป กษัตริย์เดวิดคือคนที่รักพระเจ้าและรักประชาชนของตน พระเจ้าและประชาชนไม่ใช่ของที่ต้องนำมาต่อรอง เดวิดตระหนักถึงบาปของตนและสำนึกผิด เขามั่นใจในพระเจ้าและมอบตนเองไว้กับพระองค์ พวกเรายกย่องเดวิดประดุจนักบุญ เราต้องวอนขอเดวิดให้สอนเราผ่านทางปฏิกิริยาต่างๆเมื่อชีวิตต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันโหดร้าย

Read More: Vatican Radio

Comments