โป๊ปฟรังซิส: "เราไม่ได้ไปมิสซาเพราะต้องการโชว์ว่าเหนือกว่าคนอื่น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน เราไปร่วมมิสซา ไม่ใช่เพราะเราต้องการที่จะแสดงตัวว่าเหนือกว่าคนอื่น แต่เราไปร่วมมิสซาเพราะเราต้องการความรักของพระเจ้าและพระเมตตาของพระองค์ ทรงย้ำ ศีลมหาสนิทมอบพระหรรษทานให้เรารู้จักให้อภัยผู้อื่นทุกคน 


ช่วงสายวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 55,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก พ่อขอถามพวกท่านเกี่ยวกับศีลมหาสนิท พ่ออยากรู้ว่า ศีลมหาสนิททำให้เรารู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเราเองหรือเปล่า หรือมันมีอะไรที่พิเศษมากกว่านั้น พ่อจึงขอแบ่งปัน 3 แนวทางในการค้นพบว่า ศีลมหาสนิทสามารถทำให้เรารู้สึกถึงความแตกต่างในการดำเนินชีวิตและความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นอย่างไร

- แนวทางแรกคือวิธีการที่เรามองและประพฤติตนต่อผู้อื่นจากทุกก้าวเดินของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นต่อเด็กหรือคนชรา คนจนหรือคนมั่งมี เพื่อนบ้านหรือผู้มาเยือน พระคริสตเจ้าทรงรักที่จะมอบพระองค์เองเพื่อทุกคนบนไม้กางเขน ดังนั้น พวกเราถูกเรียกมาเพื่ออุทิศตนเองอย่างมีเมตตาต่อเพื่อนพี่น้อง แบ่งปันความสุขและทุกข์ไปกับพวกเขา

- ศีลมหาสนิทนำเราไปหาผู้ยากไร้ ผู้ป่วย หรือคนที่เป็นส่วนเกินของสังคมหรือเปล่า ศีลมหาสนิทช่วยเราให้ตระหนักถึงพระพักตร์ของพระเจ้าในตัวพวกเขาหรือไม่ พ่อขอระบุแบบชัดๆให้เห็นภาพเลย บรรดาผู้ที่ได้รับทุกข์ภัยจากน้ำท่วมในกรุงโรมรอบนี้ รวมถึงผู้ที่กำลังดิ้นรนอย่างหนักจากการไม่มีงานทำ พวกเรารู้สึกเมินเฉยต่อพวกเขาหรือไม่ หรือเรารู้สึกเป็นทุกข์และเต็มใจที่จะช่วยเหลือพวกเขาในการสู้ปัญหาเหล่านี้

- แนวทางที่สอง ศีลมหาสนิทมอบพระหรรษทานให้เรารู้สึกถึงการให้อภัยและพร้อมที่จะให้อภัยผู้อื่น เราไปร่วมมิสซา ไม่ใช่เพราะเราเป็นคนสูงส่งหรือเราต้องการที่จะแสดงตัวว่าเราเหนือกว่าคนอื่น แต่เราไปร่วมมิสซาเพราะเรารู้ว่า เราต้องการความรักของพระเจ้าและพระเมตตาของพระองค์ ซึ่งจะมาหาเราผ่านทางพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า เมื่อเราไปแก้บาป มันไม่ใช่แค่พิธีเท่านั้น แต่ยังเป็นการตระหนักว่า เราเป็นคนบาป เราจำเป็นต้องได้รับพระหรรษทานของพระเจ้าและคืนดีกันกับทุกคน

- แนวทางที่สาม ศีลมหาสนิทส่งผลดีต่อชีวิตคริสตชน ศีลมหาสนิทไม่ใช่สิ่งที่เราระลึกถึงแบบง่ายๆถึงสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเรา แต่ศีลมหาสนิทเป็นสิ่งที่พระคริสตเจ้าทรงเติมเต็มพระหรรษทานและหล่อเลี้ยงเราด้วยชีวิตของพระองค์ ดังนั้น ขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยศีลมหาสนิท ด้วยจิตวิญญาณแห่งการภาวนาและความเชื่อ จิตวิญญาณแห่งการให้อภัย และห่วงใยเพื่อนมนุษย์ทุกคน

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio

Comments