โป๊ปฟรังซิส: "เวลาร่วมมิสซา เลิกดูนาฬิกาได้แล้ว" 

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน เวลาร่วมมิสซา เลิกหยิบนาฬิกามาดูเวลาได้แล้ว เพราะนี่คือพื้นที่และเวลาของพระเจ้า ไม่ใช่เวลาของมนุษย์ ทรงชี้ มิสซาไม่ได้ร่วมด้วยการ "ฟัง" แต่เป็นการมีส่วนร่วม ทรงเตือนสติ อย่าคุยอวดว่า มาเที่ยวกรุงโรมและได้ร่วมมิสซากับพระสันตะปาปาที่ซางตา มาร์ธา เพราะวัดน้อยแห่งนี้ไม่ใช่ร้านค้าสำหรับนักท่องเที่ยวช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- บทอ่านประจำวันนี้จากหนังสือพงศ์กษัตริย์ (1 พกษ 8:1-7,9-13) ได้พูดถึง "หีบพันธสัญญาของพระเจ้า" ในช่วงเวลาแห่งการปกครองของกษัตริย์ซาโลมอน เราได้เห็นพระเจ้าเสด็จลงมาเหมือนเมฆอยู่เหนือพระวิหาร ซึ่งเต็มไปด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า

- เราได้เห็นว่า พระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ในหลายทาง อาทิ ผ่านทางประกาศก พระสงฆ์ และพระคัมภีร์ แต่สำหรับหีบพันธสัญญา พระเจ้าตรัสกับเราในอีกวิธีหนึ่งที่แตกต่างจากพระวาจาของพระองค์ กล่าวคือ นี่คือการประทับอยู่ของพระเจ้า ประทับอยู่อย่างใกล้ชิดกับเรา นี่คือการประทับของพระองค์

- พิธีอัญเชิญหีบพันธสัญญาที่เกิดนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองทางพิธีกรรม การเฉลิมฉลองทางพิธีกรรมไม่ใช่การแสดงออกทางสังคม นี่ไม่ใช่การชุมนุมของผู้มีความเชื่อเพื่อมาสวดภาวนาร่วมกัน แต่พิธีกรรมของเราหมายถึงการประทับของพระเจ้า การประทับแบบใกล้ชิดกับเรา ดังนั้น ในพิธีมิสซา การประทับของพระเจ้าคือความจริง นี่เป็นความจริงแน่แท้

- เมื่อเราร่วมพิธีมิสซา เราไม่ได้ทำเพื่อระลึกถึงการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายเท่านั้น แต่นี่คือการดำเนินชีวิตอยู่ในพระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้า พระเจ้าทรงมอบพระองค์เองอยู่บนพระแท่นเพื่อถวายพระองค์เองต่อพระบิดา

- เราบางคนชอบพูดว่า "ฉันจะไปฟังมิสซา" ช้าก่อน มิสซาไม่ได้ร่วมด่้วยการ "ฟัง"  แต่มิสซาคือการมีส่วนร่วมในธรรมล้ำลึกแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางเรา

- น่าเศร้าเหลือเกิน บ่อยครั้งที่เรามักจะหยิบนาฬิกามาดูระหว่างมิสซา เรามัวแต่ดูว่าผ่านไปกี่นาทีแล้ว ทัศนคติแบบนี้ พิธีกรรมของพระเจ้าไม่ได้ต้องการเลย พิธีกรรมคือเวลาของพระเจ้า พื้นที่ของพระเจ้า และเราต้องให้ตัวเองอยู่ในห้วงเวลาของพระองค์ อยู่ในพื้นที่ของพระองค์ และต้องอย่ามองนาฬิกาเวลาร่วมมิสซา

- พิธีมิสซาคือการเข้าสู่ธรรมล้ำลึกของพระเจ้า เวลาเรามามิสซา เราก็ได้เข้าสู่ธรรมล้ำลึกนี้ อย่างไรก็ตาม บางคนอาจกล่าวว่า "ฉันมาร่วมมิสซาที่วัดน้อยหอพัก​ซางตา มาร์ธา เพราะฉันมาเที่ยวกรุงโรม ทุกๆเช้าถือเป็นโอกาสดีที่จะได้มาร่วมมิสซากับพระสันตะปาปาที่ซางตา มาร์ธา" อย่านะ! อย่าทำแบบนั้น ซางตา มาร์ธา ไม่ใช่ร้านค้าสำหรับนักท่องเที่ยว แต่พวกท่านมาที่นี่เพื่อเข้าสู่ธรรมล้ำลึกของพระเจ้า นี่คือพิธีกรรมและเป็นเวลาของพระเจ้า พื้นที่ของพระเจ้าอย่างแท้จริง

- ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระหรรษทานของพระเจ้า โปรดสอนเราให้เข้าสู่ธรรมล้ำลึกของพระองค์อย่างดีด้วยเถิด

Read More: Vatican Radio

Comments