โป๊ปฟรังซิส: "อย่าสวดบทข้าพเจ้าเชื่อ แต่ใจขาดความเชื่อพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ อย่าเป็นคริสตชนที่สวดบทข้าพเจ้าเชื่อ แต่ใจดันขาดความเชื่อในพระเจ้า ทรงชี้ จงดำเนินชีวิตเหมือนหญิงต่างชาติต่างศาสนาที่ศรัทธาในพระเยซู ไม่ใช่ดำเนินชีวิตแบบกษัตริย์ซาโลมอนเป็นเชื่อพระเจ้า แต่ความเชื่อจริงๆนั้นไม่มั่นคงเสียเลย


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ สตรีคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ชาวยิว แต่เป็นชาวซีโรฟีนีเซียโดยกําเนิด เธอได้เข้ามาหาพระเยซูและอ้อนวอนพระองค์ให้ขับไล่ปีศาจออกจากบุตรสาวของตน แต่พระเยซูตรัสกับสตรีคนนี้ว่า "ให้ลูกๆ กินอิ่มเสียก่อน เพราะไม่สมควรที่จะเอาอาหารของลูกมา
โยนให้ลูกสุนัขกิน” แต่สตรีทูลพระเยซูกลับไปว่า "ถูกแล้ว พระเจ้าข้า แต่ลูกสุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะก็ยังได้กินเศษอาหารของลูกๆ"

- พี่น้อง เราได้เห็นแล้วว่า สตรีคนนี้ไม่ได้รู้สึกละอายใจที่มีความเชื่อในพระเยซู แม้เธอจะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนา แต่เธอก็วางใจในพระองค์ ดังนั้น พระเยซูจึงทำอัศจรรย์และขับไล่ปีศาจออกจากลูกสาวของเธอ

- แต่อีกมุมหนึ่ง เราได้เห็นคนที่นับถือพระเจ้า อย่างเช่น กษัตริย์ซาโลมอน ท่านเป็นคนฉลาดและได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้า แต่ท่านถูกรายล้อมไปด้วยพวกคนต่างชาติต่างศาสนา เมื่อความเชื่อในพระเจ้าของท่านอ่อนแอและถูกชักจูงไปนับถือพระของชาติอื่น หัวใจของท่านก็ได้คดโกงต่อพระเจ้าแล้ว

- ใช่ มันเป็นความจริงที่ว่า กษัตริย์ซาโลมอนสามารถสวดบทข้าพเจ้าเชื่อ แต่เขาก็สวดแบบขาดความเชื่อชัดๆ

- ความไม่มั่นคงของซาโลมอนที่ถูกชักจูงจากสตรีรอบข้างได้นำเขาไปสู่การหลงบูชาบางสิ่งแบบไม่ลืมหูลืมตา แต่เราคริสตชน เราต้องเดินตามแนวทางของหญิงต่างศาสนาคนนั้น หญิงคนที่มีความเชื่อในพระเจ้า ไม่ใช่หญิงต่างชาติที่รายล้อมกษัตริย์ซาโลมอน เพราะความเชื่อในพระเยซูจะนำเราให้ได้รับความรอด

Read More: Vatican Radio

Comments