โป๊ปฟรังซิส: "แพร่ธรรมต่างแดนต้องรักษาเอกภาพของพระศาสนจักรท้องถิ่น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงให้ข้อคิดกลุ่มวิถีคริสตชน เวลาไปแพร่ธรรมต่างแดน สำคัญสุดคือการรักษาเอกภาพของพระศาสนจักรท้องถิ่น ทรงย้ำ ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน จงมั่นใจเถิดว่า พระจิตประทับกับเราเสมอ


ช่วงสายวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกกลุ่มวิถีคริสตชน (Neocatechumenal Way - กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรมจากสเปน) กว่า 8,000 คนที่มาเข้าเฝ้าภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า:

- พ่อขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับความชื่นชมยินดีสำหรับความเชื่อและการเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสารที่พวกท่านกลุ่มวิถีคริสตชนได้มอบให้พระศาสนจักร วันนี้ เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ร่วมกันส่งพระสงฆ์ เณร และครูคำสอนที่จะออกไปแพร่ธรรมยังประเทศต่างๆพร้อมๆกัน พระศาสนจักรเป็นหนี้บุญคุณและซาบซึ้งในการอุทิศตนของพวกท่านเป็นอย่างมาก

- ก่อนที่พวกท่านจะออกไปแพร่ธรรม พ่ออยากให้ข้อคิดดังนี้ หนึ่งคือจงเอาใจใส่ที่จะสร้างและปกปักรักษาเอกภาพของพระศาสนจักรท้องถิ่นที่ท่านจะไปทำงาน (กลุ่มวิถีคริสตชนเคยถูกสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งญี่ปุ่น ขับออกนอกประเทศ หลังสร้างความขัดแย้งภายในญี่ปุ่น แต่ต่อมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเข้ามาไกล่เกลี่ยและสนับสนุนกลุ่มวิถีคริสตชน)

- สอง ไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหน จงคิดเสมอว่า พระจิตจะประทับกับท่านเสมอ พระเจ้าจะทรงนำทางท่าน แม้จะอยู่ในที่ห่างไกลสุดๆ อยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างสุดขั้ว แต่มั่นใจเถิดว่า พระเจ้าจะอยู่กับเราเสมอ พระองค์จะช่วยเราในการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ เรียนรู้ภาษาใหม่ๆที่จะใช้สื่อสารกับทุกคน

- สุดท้าย พ่อขอให้พวกท่านรักและเอาใจใส่กันและกัน เฉพาะอย่างยิ่งเวลาเผชิญกับสิ่งที่ยากลำบากสุดๆ จงช่วยดูแลกันเสมอ เพราะสิทธิเสรีภาพของเราแต่ละคนต้องได้รับการปกป้องและกระแสเรียกของพระเจ้าต้องได้รับการเคารพ

- พ่อขอให้กำลังใจพวกท่านที่กำลังจะออกไปแพร่ธรรมยังต่างบ้านต่างเมือง เฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนที่เป็นชายขอบของสังคม จงประกาศพระวรสารด้วยความชื่นชมยินดี จงนำความรักของพระเจ้าไปมอบให้กับโลก จงไปบอกทุกคนตามท้องถนนถึงความรักที่พระเจ้ามีให้พวกเขา

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาต้องรับกลุ่มวิถีคริสตชน

Read More: Vatican Radio

Comments