โป๊ปฟรังซิส: "พ่อนึกภาพไม่ออกจริงๆถ้าพระศาสนจักรไม่มีซิสเตอร์ทำงานอภิบาล"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเผย พระองค์นึกภาพไม่ออกจริงๆว่า ถ้าวันที่พระศาสนจักรไม่มีซิสเตอร์คอยทำงาน จะเป็นอย่างไร ทรงย้ำ พระศาสนจักรต้องการการเป็นประจักษ์พยานของบรรดานักบวช พร้อมกันนี้ ทรงขอให้ช่วยสวดเพื่อกระแสเรียกการเป็นนักบวชด้วย


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันโอกาสวันนักบวช ใจความว่า:

- วันนี้เป็นวันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหารและยังเป็นวันนักบวชด้วย พ่ออยากเน้นย้ำว่า นักบวชที่ทำงานในส่วนต่างๆคือเชื้อแป้งแห่งความยุติธรรมและความเป็นพี่น้องกันในสังคม ชีวิตนักบวชคือของขวัญจากพระเจ้าที่มอบให้พระศาสนจักรและประชากรของพระองค์

- สำหรับพ่อแล้ว อยากเน้นถึงคุณค่าและความสำคัญของบรรดาซิสเตอร์ที่ได้มอบให้พระศาสนจักร จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราไม่มีซิสเตอร์ในพระศาสนจักร ไม่มีซิสเตอร์ทำงานในโรงพยาบาล ทำงานในพันธกิจที่ได้รับมอบในโรงเรียนและสถานสงเคราะห์ต่างๆ เราจินตนาการภาพแบบนั้นออกไหม พ่อคิดภาพไม่ออกเลยนะ! คิดไม่ออกจริงๆกับภาพที่พระศาสนจักรไม่มีซิสเตอร์ทำงานเลย!

- พระศาสนจักรและโลกต้องการการเป็นประจักษ์พยานของนักบวช รวมไปถึงฆราวาสที่ปฏิญาณตน พ่อจึงขอคำภาวนาเพื่อบรรดาเยาวชนจะกล้าตอบ YES (ตอบรับ) ต่อกระแสเรียกของพระเจ้าผู้ทรงเรียกพวกเขาให้ถวายชีวิตให้กับพระองค์ในการรับใช้พี่น้องทุกคน

Read More: Vatican Radio


Comments