โป๊ปฟรังซิส: "เวลาไปร่วมมิสซา ต้องรับศีลมหาสนิทด้วย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ การไปร่วมมิสซาวันอาทิตย์อย่างเดียวไม่พอ เราต้องไปรับศีลมหาสนิทด้วย เพราะศีลมหาสนิทคือพระกายของพระคริสตเจ้าที่ช่วยเราให้รอดพ้นจากบาป และรวมเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา


ช่วงสายวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ท่ามสัตบุรุษกว่า 20,000 คน ซึ่งยืนตากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก ขอบคุณสำหรับความกล้าหาญที่ยืนตากฝนเพื่อพบกับพ่อ วันนี้ฝนตกหนักมาก มันไม่ใช่วันที่ดีเลยนะเนี่ย!

- สัปดาห์นี้ พ่อจะเทศน์สอนไม่นานนัก โดยจะยังคงเน้นเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 โดยวันนี้จะเป็นเรื่องศีลมหาสนิทและพิธีมิสซา

- พิธีมิสซา (พิธีบูชาขอบพระคุณ) คืองานเลี้ยงที่หล่อเลี้ยงเราไม่เฉพาะแค่อาหารฝ่ายกายเท่านั้น แต่ยังเป็นการประกาศพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ด้วย

- ในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พระคริสตเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทเมื่อพระองค์ทรงบิปังออก และมอบถ้วยเหล้าองุ่นซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงการสละพระองค์เองบนไม้กางเขน ในศีลมหาสนิท พระเยซูทรงมอบบทภาวนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระเมตตาให้กับเราด้วย

- การร่วมพิธีมิสซาเป็นมากกว่างานเลี้ยงแบบธรรมดาทั่วไป นี่คือการร่วมรำลึกถึงพระมหาทรมานของพระเจ้า รำลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์ และยังเป็นการร่วมในธรรมล้ำลึกแห่งปาสกาด้วย

- ดังนั้น พ่ออยากเน้นย้ำว่า เราไม่สามารถขอบคุณพระเจ้าเพียงแค่ไปร่วมมิสซาวันอาทิตย์เท่านั้น จริงอยู่มันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องไปร่วมมิสซาวันอาทิตย์ เราไม่ได้ไปแค่สวดภาวนา แต่เราต้องไปรับศีลมหาสนิท ปังซึ่งเป็นพระกายของพระคริสตเจ้าและช่วยเราให้รอดพ้น ปังที่ให้อภัยเรา และรวมเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio

Comments