โป๊ปฟรังซิส: "อายบ้างไหมที่เจอเรื่องโกงเงินในพระศาสนจักร"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงถาม เรารู้สึกอับอายต่อความอัปยศเรื่องการโกงเงินในพระศาสนจักรบ้างไหม เพราะนี่คือการทำให้พระศาสนจักรเสื่อมเสียสุดๆ ทรงเตือนสติบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ อย่าหลงคิดว่าตัวเองมีตำแหน่ง มีอำนาจ และความสุขสบาย แต่ในจิตใจไม่มีพระวาจาของพระเจ้า


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านประจำวันนี้จากหนังสือเพลงสดุดี เป็นเรื่องราวความพ่ายแพ้ของชาวอิสราเอล ประชากรของพระเจ้าในเวลานั้นได้ละทิ้งพระเจ้า นอกจากนี้ สมณะผู้ชราภาพอย่าง "เอลี" ก็เป็นพวกเฉยชา และลูกทั้งสองของเขาก็เป็นพวกขี้โกง คอยขู่กรรโชกประชากรของพระเจ้าและทุบตีพวกเขาด้วยไม้

- ข้อความจากพระคัมภีร์ตอนนี้ ทำให้เราคิดเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าและกับพระวาจาของพระเจ้า มันเป็นความสัมพันธ์แบบทางการหรือเปล่า? หรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบห่างไกล? พระวาจาของพระเจ้าเข้าไปยังจิตใจของเราและเปลี่ยนจิตใจของเราไหม พระวาจาของพระเจ้ามีพลังในจิตใจเราหรือเปล่า? หรือว่าเราปิดหัวใจของเรา ไม่ให้พระเจ้าของพระเจ้าเข้าไปข้างใน?

- นอกจากนี้ พระคัมภีร์ตอนนี้ทำให้เราคิดถึงความพ่ายแพ้หลายๆครั้งในพระศาสนจักร ความพ่ายแพ้ของประชากรของพระเจ้า เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้า ไม่แสวงหาพระเจ้า และไม่ยอมให้ตัวเองได้รับการเหลียวแลจากพระเจ้า!

- พูดถึงเรื่องนี้ ขอพูดเรื่องความอัปยศที่เกิดในพระศาสนจักรบ้างแล้วกัน

- เราอับอายบ้างไหมเนี่ย? ความอัปยศหลายอย่างที่พ่อไม่อยากพูดแบบเจาะจงลงไปเป็นรายเหตุการณ์ แต่พวกเราก็รู้กันดีว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างอยู่แล้วนะ เรารู้อยู่แล้วหนิว่ามีเรื่องอะไรบ้าง!

- ความอัปยศในพระศาสนจักร หลายคนถูกกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องเงินๆทองๆ นี่คือความอัปยศของพระศาสนจักรจริงๆ ทว่า เราทั้งหมดรู้สึกอับอายต่อความอัปยศเหล่านี้บ้างไหม เรารู้สึกอับอายที่พระสังฆราช พระสงฆ์ และฆราวาสตกเป็นเหยื่อการประจญบ้างไหม

- พระวาจาของพระเจ้าอยู่ตรงไหนในสิ่งอัปยศเหล่านี้ พระวาจาของพระเจ้าอยู่ตรงไหนในตัวชายและหญิงเหล่านี้ พวกเขาไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลย! พวกเขามีตำแหน่งในพระศาสนจักร มีอำนาจ และมีความสะดวกสบาย แต่พระวาจาของพระเจ้าล่ะ? พวกเขาไม่มีเลย!

- ความอัปยศเหล่านี้นำความเสื่อมเสียมายังประชากรของพระเจ้า ความอัปยศนี้ีรวมถึงพวกพระสงฆ์ที่ขี้โกงด้วย!

- ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระเจ้า ไม่ให้เราหลงลืมพระวาจาของพระองค์ พระวาจาของพระเจ้าทรงชีวิต ขอให้พระวาจาของพระเจ้าเข้าไปยังจิตใจของเราและหล่อเลี้ยงเราตลอดไป

Read More: Vatican Radio


Comments