โป๊ปฟรังซิส: "เสรีภาพคริสตชนพบได้ในการฟังและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน เสรีภาพตามแบบคริสตชนพบได้ในการกล้าที่จะฟังและนบนอบเชื่อฟังพระเจ้า ทรงชี้ พระวาจาของพระเจ้ามักจะเต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เราตื่นเต้นเสมอ 


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- จากบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ (หนังสือซามูเอล) เราจะเห็นว่า กษัตริย์ซาอูลไม่เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าและพยายามที่จะทำตามความโลภของตัวเอง แต่ซามูเอลเตือนสติเขาให้ฟังเสียงของพระเจ้าจะดีกว่า

- ชีวิตคริสตชนก็เช่นกัน มันเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีความนบนอบและเชื่อฟังพระเจ้าจากหัวใจ เราต้องฟังเสียงของพระเจ้าและทำตามพระประสงค์ของพระองค์ เราต้องร่วมแบ่งปันชีวิตและความรักกับพระองค์

- เสียงของพระเจ้านำทางชีวิตเรา และยังทำให้เราได้ไตร่ตรองถึงความหมายแท้จริงของ "อิสรภาพตามแบบคริสตชน" รวมถึง "การนบนอบตามแบบคริสตชน" ทั้งสองอย่างนี้ เราพบได้ในพระวาจาของพระเจ้าและความกล้าที่จะเปิดใจรับฟังเสียงของพระองค์

- นอกจากนี้ พ่ออยากแบ่งปันอีกว่า พระวาจาของพระเจ้าคือสิ่งที่มีชีวิตชีวาเปี่ยมด้วยพลัง สิ่งนี้ทำให้เราได้รับเสรีภาพและเปี่ยมไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์มากมาย เพราะพระเจ้าของเราคือพระเจ้าแห่งความประหลาดใจ พระองค์ทรงทำให้เรามีเรื่องประหลาดใจและพบกับสิ่งดีได้เสมอ

- ดังนั้น เราต้องเลือกว่า เราจะนบนอบเชื่อฟังพระเจ้า รู้จักฟังเสียงของพระองค์ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับความแปลกใหม่ที่พระเจ้าจะนำมาให้ชีวิตของเรา หรือ เราจะเลือกทำสิ่งที่แตกต่างออกไปจากที่พระเจ้าทรงต้องการ

Read More: Vatican Radio

Comments