โป๊ปฟรังซิส: "เยสุอิตต้องทำทุกอย่างเหมือนพระเยซูและแสวงหาพระเจ้าตลอดเวลา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ การเป็น "เยสุอิต" หมายถึงการคิด รู้สึก รัก และออกเดินเหมือนพระเยซู ทำทุกอย่างเหมือนพระเยซูด้วยรักแท้จากใจ ทรงชี้ สมาชิกเยสุอิตต้องดำเนินชีวิตเหมือนนักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา นั่นคือ ต้องมีจิตใจแสวงหาพระเจ้าตลอดเวลา อย่าห่อเหี่ยวสิ้นหวังเด็ดขาด


ช่วงสายวันศุกร์ที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปถวายมิสซา ณ วัดพระเยซู (Chiesa Del Gesù) วัดศูนย์กลางของคณะเยสุอิต โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาถวายเนื่องในโอกาสโมทนาคุณพระเจ้าที่ "บุญราศี เปียร์ เลอแฟ๊บวร์" สงฆ์เยสุอิต ได้รับอนุมัติให้เป็นนักบุญ ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก พวกท่านยังรำลึกอยู่เสมอใช่ไหมว่า เยสุอิตตั้งชื่อคณะแบบนี้ เพราะต้องการถวายเกียรติแด่พระเยซู นี่คือสิ่งที่ชาวเยสุอิตทุกคนต้องพึงระลึกเสมอนะ

- การตั้งชื่อคณะว่าเยสุอิต ยังหมายถึงความรักที่เรามีต่อพระเยซู รักที่จะดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์ การเป็นเยสุอิต หมายถึงการคิด รู้สึก รัก และออกเดินเหมือนพระเยซู ทำทุกอย่างเหมือนพระเยซูด้วยรักแท้จากใจ

- วันนี้ เรายังมาร่วมกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับการประทานแบบอย่างอันยิ่งใหญ่ให้กับเราผ่านทาง "นักบุญ เปียร์ เลอแฟ๊บวร์" (ปีเตอร์ เฟเบอร์ ในภาษาอังกฤษ) ซึ่งพ่อได้ประกาศให้ท่านเป็นนักบุญไปเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2013

- อาศัยการชี้แนะนำทางของนักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา ท่านนักบุญเปียร์ เลอแฟ๊บวร์ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากนักบุญอิกญาซีโอ อาทิ เราต้องมีจิตใจที่ไม่อ่อนล้าและต้องแสวงหาพระเจ้าตลอดเวลา ถ้าใจเราปราศจากพระเจ้า ใจของเราก็จะห่อเหี่ยวและสิ้นหวัง

- นอกจากนี้ เยสุอิตทุกคนควรทำตัวยากไร้และว่างเปล่า เพื่อให้พระเจ้าเติมเต็มตัวเรา เยสุอิตต้องเปิดใจ ไม่ใช่ปิดใจไม่รับพระเจ้า

- สุดท้ายนี้ พ่อขอให้ข้อคิดว่า ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตรของพระองค์

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเสด็จไปภาวนา ณ วัดพระเยซู

Read More: Vatican Radio


Comments