โป๊ปฟรังซิส: "จงเป็นชาวสะมาเรียผู้ใจดีบนโลกดิจิตอล"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงออกสารวันสื่อมวลชนสากล พร้อมกระตุ้นคริสตชนต้องเป็นเหมือนชาวสะมาเรียผู้ใจดีในโลกดิจิตอล ซึ่งออกไปช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือบนโลกออนไลน์ ทรงย้ำ โซเชี่ยล มีเดีย จะมีบทบาทสำคัญในการประกาศพระวรสาร ทรงยืนยัน อยากให้พระศาสนจักร "ถูกทำร้าย" จากการออกไปประกาศพระวรสาร มากกว่านั่งอยู่เฉยๆแต่ไม่ทำอะไร


ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา สันตะสำนักได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสารวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 48 ซึ่งพระสันตะปาปาทรงเขียนขึ้นในหัวข้อ "การสื่อสารที่ว่าด้วยการรับใช้วัฒนธรรมที่แท้จริงของการพบหน้ากัน" โดยงานนี้ มี พระอัครสังฆราช เคลาดิโอ เชลลี่ ประธานสมณสภาสื่อสารสังคม, มองซินญอร์ พอล ไทก์ เลขาธิการสมณสภาสื่อสารสังคม และคุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน เป็นผู้แถลง

ในส่วนของใจความสำคัญของสารวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 48 มีใจความว่า:

- อินเตอร์เน็ทและโซเชี่ยล มีเดีย คือของขวัญจากพระเจ้า โซเชี่ยล มีเดีย มีศักยภาพสูงมากที่จะช่วยผู้คนและนำผู้คนก้าวเดินไปด้วยกัน

- การสื่อสารที่ดีช่วยเราให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น และช่วยเราให้รู้จักกันและกัน เหนือสิ่งอื่นใด การสื่อสารที่ดีจะนำพวกเราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

- สูตรสำหรับการสื่อสารที่ดี ได้แก่ จงรู้จักสงบนิ่งและสุขุมรอบคอบ, จงรู้จักฟัง, จงอดทนและยอมรับผู้อื่น และอย่าหมดความอดทนอดกลั้นกับคนที่มีความเห็นแตกต่างจากเรา

- จงอย่ายัดเยียดข้อคำสอนทางศาสนาให้กับผู้คน เพราะการเป็นประจักษ์พยานที่มีประสิทธิภาพของคริสตชนคือการเดินไปกับผู้คนอย่างอดทน และนำทางเขาด้วยความจริง

- โซเชี่ยล มีเดีย สามารถช่วยมนุษย์ได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงค่านิยมของคริสตชน, ครอบครัว, สถาบันครอบครัว และพระศาสนจักร

- พ่อยังย้ำเหมือนเดิมว่า พ่ออยากให้พระศาสนจักร "ถูกทำร้าย" เวลาก้าวออกจากตัวเองเพื่อออกไปตามท้องถนน อยากให้เป็นแบบนี้มากกว่า "หมกมุ่นอยู่กับตัวเอง" ดังนั้น จงเป็นเหมือนชาวสะมาเรียผู้ใจดีในโลกดิจิตอล จงออกไปช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือบนโลกออนไลน์

Read More: สารวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 48


Comments