โป๊ปฟรังซิส: "อย่าดูถูกคนอื่นและทำตัวเป็นคริสตชนขี้โกง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ อย่าทำตัวเป็นคริสตชนที่ใจเฉยชาและชอบดูถูกคนอื่นเหมือนสมณะเอลี และอย่าทำตัวเป็นคริสตชนขี้โกงเหมือนลูกของเอลีที่โกงเงินทำบุญ แต่จงดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูที่ใช้อำนาจด้วยการให้อภัยคนบาปและรักษาคริสตชนที่บอบช้ำทางจิตใจ


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านแรกประจำวันนี้จากหนังสือซามูเอล (1 ซมอ 1:9-20) เราได้เห็นภาพลักษณ์ของสมณะเอลี ซึ่งดูถูกหญิงที่สุภาพถ่อมตนที่กำลังสวดภาวนาวอนขอพระเจ้าโปรดประทานลูกชายมาให้กับเธอ การกระทำของสมณะเอลีที่ดูถูกหญิงคนนี้ เปรียบได้กับ "เซลส์แมน (พนักงานขาย)" หรือ "ผู้จัดการ" ทางความเชื่อ นี่คือสมณะผู้จืดชืดที่หัวใจของเขาไม่ได้มีความเชื่อเลย

- บ่อยครั้งใช่ไหมที่ประชากรของพระเจ้ารู้สึกว่า พวกเขาไม่ได้รับความรักจากคนที่ควรจะเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า ไม่ได้รับความรักจากคริสตชน, ฆราวาสที่มีศรัทธา, บรรดาพระสงฆ์และพระสังฆราช น่าเศร้านะที่พวกตัวตลกเหล่านี้ (คนที่ดูถูกคนอื่น) ไม่เข้าใจอะไรเลย!

- ทำไมพ่อถึงรู้สึกสงสารพวกสมณะที่ชอบดูถูกคน เพราะแท้จริงแล้ว จิตใจของเขายังคงได้รับการเจิมเป็นผู้รับใช้ หญิงคนนั้นอธิบายสถานการณ์ของเธอให้กับสมณะเอลีได้ฟัง เอลีถึงได้เข้าใจและกล่าวให้เธอจงกลับไปในสันติสุขของพระเจ้า เครื่องหมายที่ถูกเจิมเป็นสงฆ์ปรากฏออกมาในตอนท้ายนี่เอง แต่เขาปกปิดความเป็นสงฆ์ไว้อยู่ในความขี้เกียจ ความเฉยชา และนิสัยแย่ๆของตน

- พูดถึงเอลี พ่อขอกล่าวถึงบุตรสองคนของเอลีหน่อยนะ ลูกของเอลีคือโจรที่ชั่วช้า พวกเขาเป็นสมณะ แต่ก็เป็นโจรในคราวเดียวกัน พวกเขากระหายอำนาจและเงินตรา พวกเขาเอาเปรียบประชาชนด้วยการโกงเงินทำบุญ พระเจ้าจึงลงโทษเขาอย่างรุนแรงและสาสม เรื่องบุตรของเอลีจึงเป็นภาพสะท้อนของคริสตชนที่ขี้โกงเหมือนจูดาส ผู้ทรยศต่อพระเยซู

- เมื่อดูภาพลักษณ์ของเอลีและลูกๆของเขาแล้ว เรามาดูแบบอย่างของพระเยซูกันบ้าง พระเยซูทรงสอนเราด้วยการอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เฉพาะอย่างยิ่ง ใกล้ชิดกับบรรดาคนบาป พระองค์ให้อภัยพวกหญิงคบชู้และเสวนาเทวศาสตร์กับหญิงชาวสะมาเรีย พระเยซูทรงรักษาจิตใจที่บอบช้ำของผู้คน

- ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระเจ้าว่า ขอให้บทอ่านและพระวรสารที่เราได้ฟังในวันนี้ได้ช่วยเราในการดำเนินชีวิตคริสคชน ให้เราได้เรียนรู้ว่า อย่าทำตัวเป็นพวกที่ทำตามกฏอย่างเคร่งครัดแบบฟาริสี แต่ที่หน้าซื่อใจคด ขอให้เราอย่าทำตัวแบบลูกของเอลีที่ขี้โกง และอย่าเป็นคนที่ใจเฉยชาแบบเอลีเป็นอันขาด

Read More: Vatican Radio

Comments