โป๊ปเปิดให้คู่แต่งงานและคู่หมั้นต่างๆเข้าเฝ้าวันวาเลนไทน์

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม จะประทานโอกาสพิเศษให้กับคู่แต่งงานและคู่หมั้นต่างๆ ได้เข้าเฝ้าเป็นกรณีพิเศษเพื่ออวยพรพวกเขาในวันวาเลนไทน์ (14 กุมภาพันธ์ 2014) งานนี้ วาติกันเปิดให้ลงทะเบียนด้วยการส่งอีเมลไปที่ events@family.va ปิดรับลงทะเบียน 30 มกราคม 2014 ในภาพ พระสันตะปาปาทรงหยอกล้อกับคู่แต่งงานใหม่แบบกันเองมากๆ สุดยอด! ... Follow ทวิตเตอร์ #PopeReport ได้ที่ https://twitter.com/PopeReport


Comments