ได้เวลาออกไปตามท้องถนนตามที่โป๊ปฟรังซิสสอน

หลายคนถามว่า ทำไม Pope Report ลุยทำข่าวพระสันตะปาปาในหลายช่องทาง ทั้ง Facebook, Twitter และ Instagram คำตอบคือได้แรงกระตุ้นจาก สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ที่สอนว่า "จงเป็นชาวสะมาเรียผู้ใจดีบนโลกดิจิตอล" และ "จงออกไปประกาศพระวรสารตามท้องถนน"

การประกาศพระวรสารตามท้องถนนในบทบาทของผมคือประกาศบนถนนสาย "โซเชี่ยล มีเดีย" นี่แหละ ถนนมีหลายสายทั้ง FB, Twitter and IG ดังนั้น ผมจะเดินให้ครบทุกสาย (ประกอบกับทำงานวงการดิจิตอลอยู่แล้ว ผมคิดว่า ผมได้นำความรู้ความสามารถที่ทำงานอยู่มาใช้ในการวาง "ยุทธศาสตร์" ให้กับ Pope Report ด้วย)

การบาดเจ็บจากการประกาศพระวรสารบนถนนโซเชี่ยล มีเดีย หมายถึงอาจเพิ่มงานมากขึ้น (กลางวันทำงานออฟฟิศ กลางคืนทำงานข่าวพระสันตะปาปา) และอาจถูกคอมเมนต์จากพวกที่มีอคติ แต่พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงอยากให้เป็นเช่นนั้น

ดังนั้น ถนนสายโซเชี่ยล มีเดีย ที่ Pope Report เดินคือ

FB: www.facebook.com/popereport
Twitter: @PopeReport
IG: @PopeReport

ใครมีช่องทางไหน ก็สามารถติดตามได้จากช่องทางนั้นครับ

Comments