โป๊ปฟรังซิส: "การเป็นพระคาร์ดินัลไม่ใช่การเลื่อนตำแหน่ง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติพระคาร์ดินัลใหม่ว่า การได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล ไม่ใช่ "การเลื่อนตำแหน่ง" แต่เป็นการเตือนสติถึงการรับใช้แบบสุภาพเรียบง่าย ที่สำคัญ จงอย่าตกเป็นเหยื่อจิตตารมย์ฝ่ายโลกที่จัดงานฉลองตำแหน่งพระคาร์ดินัลเด็ดขาดพระสันตะปาปา ระบุในจดหมายว่า "พี่น้องที่รัก ในวันที่ข่าวการประกาศพวกท่านเป็นพระคาร์ดินัลถูกเผยแพร่สู่สาธารณชน พ่อขอส่งความปรารถนาดีจากใจไปยังพวกท่านในคำภาวนาด้วยความรักฉันท์พี่น้องและในการรับใช้พระศาสนจักร

"การได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล ไม่ได้หมายความถึงการได้เลื่อนตำแหน่ง ไม่ใช่เกียรติยศ และไม่ใช่การประดับยศ นี่คือการรับใช้อย่างสุภาพเรียบง่าย ซึ่งเรียกร้องเราให้กวาดตามองและเปิดใจให้กว้างขึ้น

"พ่อจึงขอเรียกร้องให้บรรดาพระคาร์ดินัลใหม่น้อมรับหน้าที่ใหม่นี้ด้วยจิตใจที่สุภาพและถ่อมตน จงน้อมรับด้วยใจเปี่ยมสุขและชื่นชมยินดี ให้หลีกหนีจากจิตตารมย์ทางโลก จากการเฉลิมฉลองตำแหน่ง แต่จงน้อมรับด้วยจิตใจที่ถ่อมตนและคิดถึงผู้ยากไร้

"สุดท้ายนี้ พ่อขอร้องพวกท่านช่วยสวดภาวนาให้พ่อด้วย และพบกันในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ซึ่งพวกท่านจะเดินทางมายังกรุงโรมพร้อมกับครอบครัว"

Read More: Vatican Radio


Comments