โป๊ปฟรังซิส: "จงสวดขอพระเจ้าให้เราเข้าใจความรักของพระองค์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน เราต้องสวดขอพระเจ้าโปรดประทานสติปัญญาให้เราเข้าใจความรักของพระองค์ ทรงย้ำ พระเจ้ามีแผนการต่างๆให้กับเรา ถ้าเห็นสิ่งใดไม่ดีเกิดขึ้น พระองค์จะเข้ามาช่วยเสมอ


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเรียกเปโตร, แอนดรูว์, ยาค็อบ และจอห์น ให้เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ (มก 1:14-20) อย่างไรก็ตาม จากหน้าประวัติศาสตร์ เราพบว่า พวกเขาไม่ได้มีความเชื่อเสมอ หลังจากได้รับเลือกให้เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ พวกเขาก็มีทำผิดพลาดบ้าง พวกเขาทูลขอสิ่งที่ไม่ใช่แบบฉบับคริสตชนต่อพระเจ้า พวกเขาเคยปฏิเสธพระองค์ เปโตรนี่ชัดเจนมากๆ และคนอื่นก็เป็นพวกหนีกระเจิงเพราะความกลัว

- หลังจากพระเยซูเสด็จกลับคืนชีพจนกระทั่งวันที่พระจิตเสด็จลงมา เปโตรก็ยังมีทำผิดพลาดบ้าง และเป็น เปาโล ที่เข้ามาช่วยแก้ไขสิ่งที่เปโตรทำไป นี่สิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ทั้งนั้น

- พระเจ้าทรงเตรียมการหลายอย่างให้กับบรรดาผู้ติดตามและมีความเชื่อในพระองค์ กล่าวคือ เมื่อทุกสิ่งไม่เป็นไปในทางที่ดี พระเจ้าทรงพาตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องในหน้าประวัติศาสตร์และเดินร่วมทางไปกับเรา

- นี่คือความรักของพระเจ้าที่มั่นคงตลอดนิรันดร ดังนั้น ขอให้เราภาวนาขอพระเจ้า เพื่อเราจะได้มีจิตใจสุภาพอ่อนโยนเปี่ยมด้วยความเชื่อ เราต้องภาวนาเพื่อวอนขอพระเจ้าให้เราเข้าใจความรักของพระองค์ พระเจ้าอยู่กับเราเสมอ!

Read More: Vatican Radio

Comments