โป๊ปฟรังซิส: "ความแตกแยกในกลุ่มคริสตชนคือความอัปยศจริงๆ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน ความแตกแยกในกลุ่มคริสตชนคือความอัปยศและสะท้อนถึงความอ่อนแอในการเป็นพยานถึงพระวรสาร ทรงย้ำ พระพรของพระเจ้าช่วยเราให้เป็นคนสุภาพถ่อมตนและรู้จักแยกแยะความดีความชั่ว


ช่วงสายวันพุธที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 70,000 คน วันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ดังนั้น พ่อจึงอยากแบ่งปันเรื่องเอกภาพคริสตชนกับพวกเรา

- ในจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง ท่านนักบุญถามว่า "มีการแบ่งแยกในองค์พระคริสตเจ้าหรือ" (1 โครินธ์ 1:13) ไม่เลย เรารู้กันแล้วว่า พระคริสตเจ้าไม่มีการแบ่งแยกใดๆทั้งสิ้น ตอนนี้ เราต้องตระหนักอย่างจริงจังว่า สังคมของเรายังเดินหน้าพบกับความแตกแยก ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความอัปยศและความอ่อนแอจากการเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสารของตัวเราเอง

- ในจดหมายนักบุญเปาโลฉบับนี้อีกเช่นกัน นักบุญเปาโลเตือนใจเราถึงความชื่นชมยินดีในพระพรอันยิ่งใหญ่ที่เราได้รับ พระวาจาของพระเจ้าให้กำลังใจเราพบกับความชื่นชมยินดี พระพรที่ช่วยให้เราสามารถเป็นคนสุภาพถ่อมตน เป็นคนที่สามารถแยกแยะความดีความชั่ว และรู้จักกลับใจเมื่อทำผิด

- ดังนั้น พ่ออยากเชิญชวนเราทุกคนสวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจาตอนนี้ในตลอดสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ขอให้เรายืนยันการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูด้วยความศักดิ์สิทธิ์และซื่อสัตย์ต่อพระประสงค์ของพระเจ้า

หลังการเข้าเฝ้าทั่วไปจบลง พระสันตะปาปายังตรัสเรียกร้องสันติภาพในซีเรีย หลังจากยังมีการสู้รบอย่างหนักและไม่มีทีท่าจะจบสิ้น ส่งผลผู้คนกว่า 100,000 ครัวเรือนต้องไร้ที่อยู่อาศัยและต้องอพยพลี้ภัยออกจากประเทศ

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican RadioComments