โป๊ปฟรังซิส: "เราสวดบทข้าพเจ้าเชื่อแบบนกแก้วนกขุนทองใช่ไหม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงถาม ทุกวันนี้เราสวดบทข้าพเจ้าเชื่อแบบนกแก้วนกขุนทองหรือเปล่า ท่องได้แต่ทำได้ไม่่เต็มร้อย เพราะเรายังไม่วางใจในพระเจ้าแบบเต็มเปี่ยมใช่ไหม ทรงตั้งข้อสังเกต พระศาสนจักรมีคริสตชนที่พ่ายแพ้ต่อโลกเยอะมาก เพราะคนพวกนี้ไม่เชื่อพระเจ้าสนิทใจ จิตตารมย์ฝ่ายโลกจึงชนะและครอบงำเขาไปแล้ว


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก ในบทอ่านจากนักบุญจอห์นประจำมิสซานี้ ท่านนักบุญเน้นว่า "ใครเล่าจะชนะโลกได้ ถ้าเขาไม่ได้เชื่อในพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า" เพราะพลังของความเชื่องต่างหากที่เอาชนะโลก ความเชื่อสามารถทำได้ทุกสิ่ง นี่คือชัยชนะที่แท้จริง

- มันจะสวยงามกว่านี้อีก ถ้าเราให้ความเชื่อนี้เกิดกับตัวเอง เพราะอะไร? ก็เพราะบ่อยครั้ง เราเป็นคริสตชนที่พ่ายแพ้ไง พระศาสนจักรเต็มไปด้วยคริสตชนผู้พ่ายแพ้ เพราะเราไม่(มีความ)เชื่อในชัยชนะที่ความเชื่อสามารถบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นจริง ถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตอยู่บนความเชื่อ เราก็แพ้แล้ว โลกจะชนะเรา จิตตารมย์ฝ่ายโลกชนะเราเรียบร้อย!

- ความเชื่อหมายถึงการประกาศความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงเผยแสดงพระองค์แก่เรา เราถึงได้ประกาศยืนยันความเชื่อในบทข้าพเจ้าเชื่อนั่นไง ว่าแต่เราประกาศความเชื่อแบบนกแก้วนกขุนทองหรือเปล่า ท่องได้แต่ทำไม่ได้ เราเป็นแบบนั้นไหม "ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์" เชื่อแต่ปากหรือเปล่า เราเป็นแบบนั้นไหม เราเชื่อแบบครึ่งๆกลางๆใช่ไหม หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นกันนะ

- ยังมีคริสตชนอีกมากนะที่มีความหวัง แต่เป็นความหวังแบบไม่เข้มแข็ง หวังเรื่อยๆเปื่อยๆ ทำไมพ่อถึงพูดแบบนี้ ก็เพราะเขาไม่มีความเข้มแข็งและความกล้าที่จะมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าและวางใจในพระองค์

- ถ้าเราเป็นคริสตชนที่กล้ายืนยันความเชื่อในพระเจ้า เราต้องกล้าปกป้องความเชื่อนี้ด้วยเช่นกัน จงมอบความวางใจทั้งครบกับพระเจ้า และเราจะเป็นคริสตชนที่ชนะโลก เพราะเรามีความเชื่อในพระเจ้า และความเชื่อในพระองค์นี้เองที่จะทำให้เราชนะทุกสิ่ง

Read More: Vatican Radio


Comments