โป๊ปฟรังซิส: "ความสุภาพถ่อมตนสำคัญสุดในการคืนดีกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ สิ่งสำคัญสุดในการเจรจาคืนดีกันคือความสุภาพถ่อมตน ไม่ใช่ความโอหังหยิ่งยะโสในสิ่งที่ตัวเองเป็น พร้อมชี้ ถ้ากำแพงของความขุ่นเคืองใจสูงขึ้นเรื่อยๆ การเสวนาคืนดีก็ทำได้ยากขึ้นเช่นกัน 


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านจากหนังซือซามูเอล (1 ซมอ 24:2-21) เราได้เห็นแล้วว่า เดวิดมีจังหวะที่สามารถลงมือฆ่ากษัตริย์ซาอูลได้ แต่เดวิดไม่ทำ เขาเลือกที่จะมาพูดคุยเสวนาลดความขัดแย้งของกันและกัน เราคริสตชนก็เช่นกัน เราต้องเดินตามแนวทางของการคืนดีให้อภัยกัน เพราะพระเยซูทรงสอนและแสดงให้เราเห็นถึงแนวทางของการให้อภัย

- ในการเสวนาพูดจาคืนดีกัน สิ่งสำคัญสุดคือเราต้องสุภาพและนอบน้อม แม้เราจะเพิ่งผ่านการโต้แย้งกันมาก็ตาม มันสำคัญจริงๆที่เราต้องศิโรราบให้กับความยืนหยุ่น อย่ายึดมั่นแต่ความคิดตัวเองเพียงอย่างเดียว

- อย่างไรก็ตาม มันไม่ง่ายนักที่จะสร้างการเสวนา เฉพาะอย่างยิ่งเรายังแตกแยกด้วยเหตุขุ่นเคืองใจกัน มันไม่มีเขียนในพระคัมภีร์ก็จริง แต่เราต้องรู้ว่าเราต้องสุภาพถ่อมตน เราต้องสละความหยิ่งยะโสทิ้งไป เราต้องทำให้ได้ เพราะเราต้องสร้างสันติภาพด้วยความสุภาพถ่อมตน ไม่ใช่ความโอหัง

- ความสุภาพถ่อมตนจะเป็นสะพานเชื่อมต่อของการเสวนาพูดจากัน เราต้องเร่งสร้างการเสวนาให้เร็วที่สุด เพราะถ้ากำแพงของการขุ่นเคืองใจกันสูงขึ้นเรื่อยๆ การคืนดีกันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระเจ้าให้เราเป็นเหมือนเดวิด ที่เอาชนะความเกลียดชังได้ด้วยความสุภาพถ่อมตน และสร้างการเสวนาคืนดีกัน

Read More: Vatican Radio

Comments