โป๊ปฟรังซิส: "ความรักของพระเจ้าคือถลกแขนเสื้อและออกไปช่วยคนยากจน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่กล้าถลกแขนเสื้อขึ้น เดินหน้าลุย และออกไปช่วยคนยากจน นอกจากนี้ ความรักของพระเยซูไม่ใช่เรื่องน้ำเน่า แต่เป็นความรักที่ "ทำมากกว่าพูด" ถ้ารักแต่ปาก คำพูดมันก็จะลอยไปกับสายลม


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- บทอ่านจากจดหมายนักบุญจอห์นที่เราได้ฟังกันนั้น เราได้ฟังกันแล้วว่า "ถ้าเรารักผู้อื่น พระเจ้าก็สถิตย์อยู่กับเรา ความรักของพระเจ้าทรงนำความสมบูรณ์แบบมาให้เรา"

- ความรักของพระเจ้าไม่ใช่ความรักที่เห็นแก่ตัว แต่เป็นความรักที่กล้าถลกแขนเสื้อขึ้น เดินหน้าลุย และออกไปช่วยผู้ยากไร้

- พวกเราดำรงอยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็สถิตย์อยู่ในเรา การดำรงอยู่นี้คือชีวิตคริสตชน พวกเราต้องไม่ดำรงอยู่กับจิตตารมย์ทางโลก ไม่ได้ดำรงอยู่ในความหยิ่งยะโส ไม่! ไม่! ความรักของพวกเราต้องไม่อยู่กับสิ่งแบบนั้น แต่เราต้องดำรงอยู่ในพระเจ้า

- พี่น้องที่รัก ความรักของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องน้ำเน่า! แต่ความรักของพระเจ้าเป็นเรื่องคุณภาพ กล่าวคือ นี่เป็นความรักที่จับต้องได้ ความรักตามแบบฉบับคริสตชนคือความรักที่สัมผัสได้ เวลาที่พระเยซูพูดถึงความรัก พระองค์พูดในสิ่งที่จับต้องได้ทั้งนั้น นั่นคือ จงแบ่งปันอาหารให้ผู้หิวโหย และจงออกไปเยี่ยมผู้ป่วย

- ความรักของพระเยซูคือการกระทำ ไม่ใช่คำพูด เพราะคำพูดมันลอยหายไปกับสายลม! ความรักของพระเยซูเป็นการให้มากกว่ารับ ตรงกันข้าม คนที่ปากบอกว่ารัก แต่รอเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ คนพวกนี้ก็เป็นคนเห็นแก่ตัว มองหาผลประโยชน์ให้ตัวเองตลอดเวลา

Read More: Vatican Radio

Comments