โป๊ปฟรังซิส: "จงทดสอบจิตใจตัวเองว่าแยกแยะถูกผิดเป็นไหม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงให้ข้อคิด คริสตชนต้องรู้จักทดสอบจิตใจของตัวเองว่า เราแยกแยะถูกหรือผิดเป็นไหม ไม่ใช่เจออะไร ก็เห็นดีเห็นงามไปหมด ทรงชี้ เราต้องทดสอบจิตใจตัวเอง เนื่องจากยุคนี้มีประกาศกตัวปลอมเยอะมาก ฉะนั้น จงทบทวนตัวเองว่า เสียงนั้นมาจากพระเจ้าหรือเปล่า


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ เป็นมิสซาแรกหลังจากหยุดไปตั้งแต่วันคริสต์มาสถึงเทศกาลปีใหม่ โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายนักบุญจอห์น (1 จอห์น 4:7-10) พ่ออยากแบ่งปันคำว่า "อยู่ในพระเจ้า" เพราะนี่คือคำแนะนำสำหรับชีวิตของเราทุกคน นักบุญจอห์นต้องการจะเน้นกับเราว่า หนึ่งในทัศนคติที่คริสตชนทุกคนต้องมีในตัว ก็คือ จงดำรงอยู่ในพระเจ้าด้วยการเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดอยู่ในจิตใจของเรา

- ด้วยเหตุนี้เอง เราต้องพึงระลึกไว้ว่า จงอย่าวางใจในจิตใจของตัวเอง แต่จงหมั่นทดสอบจิตใจของเรา สิ่งนี้สำคัญมากที่จะต้องเรียนรู้ถึงความสามารถในการแยกแยะของจิตใจของเรา เพราะมันจะช่วยเราให้รู้ว่า เราดำรงอยู่ในพระเจ้าหรือกำลังถอยห่างจากพระองค์

- จิตใจของเรามีความต้องการอยู่เสมอ มีความหิวกระหาย และมีความนึกคิดตลอดเวลา กระนั้น สิ่งที่อยู่ในจิตใจของเรา มาจากพระเจ้าหรือเปล่าล่ะ? นี่ไงที่พ่อถึงบอกว่า เราต้องหมั่นทดสอบจิตใจของตัวเอง

- ถ้าจิตใจของเรายังดำรงอยู่ในพระเจ้า ทุกสิ่งก็จะดำเนินไปด้วยดี แต่ถ้าจิตใจไม่ดำรงอยู่ในพระเจ้า จงทดสอบจิตใจของเราอีกครั้งและฟังเสียงของมันดีๆ เพราะตอนนี้มีประกาศกตัวปลอมมากมายอยู่ในโลก

- พวกประกาศตัวปลอมมักจะพูดว่า "ฉันต้องการจะทำสิ่งนี้" แต่สิ่งที่ต้องการนั้น ไม่ได้นำเราไปหาพระเจ้า มันนำเราถอยห่างจากพระองค์ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการเฝ้าระวังและทดสอบจิตใจถึงเป็นสิ่งสำคัญ

- สรุปแล้ว พวกเราเคยทดสอบจิตใจของเราไหม ทดสอบว่า เราคิดอะไร ต้องการอะไร และปรารถนาอะไร หรือว่าเราอยากได้ไปหมด โดยไม่แยกแยะเลยว่าอะไรถูกหรือผิด

Read More: Vatican Radio

Comments