โป๊ปฟรังซิส: "พ่อแม่ควรนำลูกๆไปรับศีลกำลังด้วย ไม่ใช่ให้รับศีลล้างบาปอย่างเดียว"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงขอร้องพ่อแม่ผู้ปกครอง จงนำลูกๆไปรับศีลกำลังด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้รับศีลล้างบาปอย่างเดียว แล้วก็ปล่อยเขาไปแบบไม่สนใจอะไร ทรงย้ำศีลกำลังจะทำให้เราผูกพันอย่างสมบูรณ์กับพระศาสนจักร


ช่วงสายวันพุธที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 50,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก วันนี้พ่อยังคงแบ่งปันเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ด โดยวันนี้พ่อขอเน้นที่เรื่อง "ศีลกำลัง"

- นี่คือศีลที่ยืนยันเราว่าอยู่ในพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปที่เราได้รับ ศีลกำลังรวมเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับพระคริสตเจ้า ศีลกำลังช่วยให้เราได้ผูกพันอย่างสมบูรณ์กับพระศาสนจักร และช่วยเราให้มีพละกำลังพิเศษจากพระจิต เพื่อให้เรามีแรงประกาศพระวรสารและปกป้องความเชื่อของพระเจ้า

- ผลงานของพระจิตในชีวิตของเราได้ถูกสะท้อนออกมาในพระคุณ 7 ประการของพระจิต นั่นคือ 1) ปรีชาญาณ, 2) สติปัญญา, 3) ความคิดอ่าน, 4) พละกำลัง, 5) ความรู้, 6) ความศรัทธา และ 7) ความยำเกรงพระเจ้า

- พี่น้องที่รัก พ่ออยากขอร้องพี่น้องทุกคนว่า ได้โปรดนำลูกๆของตนไปรับศีลกำลัง อย่าให้เขาได้แค่ศีลล้างบาป แล้วเราไม่สนใจเขา ปล่อยพวกเขาแบบตามมีตามเกิดนะ

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio

Comments