โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเป็นสงฆ์ที่ข้างนอกดูศักดิ์สิทธิ์ ข้างในเน่าเฟะ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติแรงๆ อย่าทำตัวเป็นพระสงฆ์ที่ข้างนอกดูศักดิ์สิทธิ์ชวนศรัทธา แต่ลับหลังสัตบุรุษทำตัวตรงกันข้ามสิ้นเชิง ทรงตั้งคำถาม พระศาสนจักรจะถูกทำลายขนาดไหนถ้ามีพระสงฆ์ประเภทนี้ ทรงหวัง พระสงฆ์จะไม่ทำตัวเป็นนักเจรจาต่อรองธุรกิจและไม่เป็นพวกนักธุรกิจในสถานะพระสงฆ์


ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในจดหมายของนักบุญจอห์นที่เราได้ฟังไปนั้น ท่านกล่าวว่า เราได้รับชีวิตนิรันดรเพราะเราเชื่อในพระนามของพระเยซู พ่อจึงอยากกล่าวเรื่องนี้กับ "ชีวิตสงฆ์" ของพวกเราสักหน่อย

- พ่ออยากถามว่า "ในชีวิตสงฆ์ของเรานั้น พระเยซูอยู่ตรงไหนในชีวิตสงฆ์ของเรา" ใช่ความสัมพันธ์แบบมีชีวิตชีวาไหม ใช่ความสัมพันธ์แบบศิษย์กับอาจารย์หรือเปล่า ใช่ความสัมพันธ์แบบพี่กับน้องไหม ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างชายผู้ยากไร้กับพระเจ้าหรือเปล่า หรือ เป็นความสัมพันธ์แบบผิวเผิน เป็นความสัมพันธ์แบบจอมปลอมที่ไม่ได้มาจากจิตใจของเรา

- พวกเราพระสงฆ์ได้รับการเจิมจากพระจิต และเมื่อพระสงฆ์ถอยห่างจากพระเยซูคริสต์ เขาคนนั้นก็สูญเสียการถูกเจิมนั้นไปแล้ว ในชีวิตของสงฆ์คนนั้น สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เขามี แต่มันอยู่ที่สิ่งที่เขาเสียไป แทนที่จะได้เป็นผู้ถูกเจิม เขาต้องจบชีวิตลงด้วยการเป็นพวกต่อหน้าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ แต่ลับหลังเป็นพวกจอมปลอม

- พระศาสนจักรจะถูกทำลายมากแค่ไหนถ้าเรามีพวกพระสงฆ์ที่แบบต่อหน้าทำตัวเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ แต่ลับหลังเป็นพวกจอมปลอม (พระสันตะปาปาใช้คำว่า "Smarmy Priests") มีแต่พวกที่หยิ่งยะโส

- บ่อยครั้งใช่ไหมที่เราได้ยินคำพูดเศร้าๆว่า "นี่คือพระสงฆ์ที่ไม่สนใจเรื่องอะไรเลย" เพราะพวกเขาทำตัวเป็นพวกหลงตัวเองเสมอๆ พระสงฆ์ประเภทนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์! พวกเขาได้สูญเสียการถูกเจิมไปแล้ว เขาเป็นพวกต่อหน้าดูดี ข้างในเน่าเฟะ

- พวกเราพระสงฆ์ต่างมีข้อจำกัดข้อบกพร่อง พวกเราเป็นคนบาปทุกคน แต่ถ้าเรามุ่งไปหาพระเยซู ถ้าเราแสวงหาพระเจ้าในคำภาวนาด้วยการวอนขอ ภาวนาด้วยการสรรเสริญพระเจ้า พวกเราก็จะเป็นพระสงฆ์ที่ดี แม้เราจะเป็นคนบาปก็ตาม

- แต่ถ้าเราถอยห่างจากพระเยซูคริสต์ เราต้องชดใช้ด้วยการถูกจิตตารมย์ฝ่ายโลกครอบงำ และเราก็จะกลายเป็นพระสงฆ์นักเจรจาต่อรองธุรกิจ (พระสันตะปาปาใช้คำว่า "Priest-Wheeler Dealers") เป็นพระสงฆ์นักธุรกิจผู้มีอิทธิพล (พระสันตะปาปาใช้คำว่า "Priest-Tycoons")

- มันจะเป็นการดีที่จะแสวงหาพระสงฆ์ที่มอบชีวิตของตนประดุจพระสงฆ์ที่แท้จริง ในทางกลับกัน สัตบุรุษก็มองดูพระสงฆ์ที่เคารพบูชาวัตถุด้วย เมื่อสัตบุรุษเห็นพระสงฆ์ประเภทนี้ เขาจะพูดว่า "พ่อคนนี้แย่มาก!"

- ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซูคริสต์ จะช่วยเราจากจิตตารมย์ฝ่ายโลกและวัตถุนิยมที่จะทำให้เราเป็นพระสงฆ์ประเภทข้างนอกดูศักดิ์สิทธิ์ ข้างในเน่าเฟะ

Read More: Vatican Radio

Comments