โป๊ปฟรังซิสจะเสด็จเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ 24-26 พฤษภาคม 2014

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเสด็จเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2014 โดยประเทศที่พระองค์จะเสด็จเยือน ได้แก่ จอร์แดนและอิสราเอล ทรงเผย ไปเยือนครั้งนี้เพื่อรำลึก 50 ปีที่สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 เสด็จไปเยือนอิสราเอล 


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 80,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า:

- วันนี้ ในหลายภาคส่วนของโลกได้ทำการสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ วันสำคัญวันนี้ เป็นการเผยแสดงความรักของพระเจ้าแก่มนุษยชาติ

- อาศัยการบังเกิดของพระเยซู ไม่ได้ทำให้โลกได้เกิดใหม่เท่านั้น แต่ยังทำให้โลกได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ด้วย พระเจ้ายังคงประทับอยู่กับเราเพื่อเลี้ยงดูมนุษย์ชายและหญิงเสมอ พระเยซูไม่เคยยอมแพ้ในการไถ่บาปเราและไม่เคยย่อท้อที่จะมอบพระองค์เพื่อเรา ดังนั้น ขอให้เราเปิดใจตอบรับความรักของพระองค์ตลอดเทศกาลคริสต์มาสและตลอดไป

- พ่อขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ส่งคำอวยพรต่างๆนาๆมาให้กับพ่อในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ พ่อก็ขอให้ความปรารถนาดีที่ท่านมอบให้ ส่งผลกลับไปยังพวกท่านด้วยนะ

- เอาล่ะ วันนี้ พ่อมีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้ทราบในระหว่างเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีเทศกาลคริสต์มาส นั่นคือ พ่อจะเดินทางไปแสวงบุญที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2014

- วัตถุประสงค์ของการไปแสวงบุญครั้งนี้ก็เพื่อร่วมรำลึกการครบรอบ 50 ปีที่สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 เสด็จเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ และพบกับพระอัยกาอาเธนาโกราส ซึ่งการพบกันของทั้งสองท่านนั้น เกิดเมื่อวันนี้เมื่อ 50 ปีที่แล้ว

- ระหว่างการเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ พ่อจะไปเยือนกรุงอัมมาน เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน จากนั้นจะไปเมืองเบ็ธเลเฮม และต่อด้วยกรุงเยรูซาเล็ม

- ณ ที่นั่นเอง จะเป็นโอกาสอันดีที่พ่อจะได้พบกับผู้แทนพระศาสนจักรคาทอลิกนิกายต่างๆ งานนี้จะจัดที่วัดพระคูหาฝังพระศพอันศักดิ์สิทธิ์ กรุงเยรูซาเล็ม งานนี้ จะมีพระอัยกา บาร์โธโลมิว ผู้นำคริสตชนออโธด็อกซ์แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล ก็จะมาร่วมงานด้วย

- พ่อจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องจะช่วยสวดภาวนาให้การแสวงบุญครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณมาก!

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican RadioComments