โป๊ปฟรังซิส: "การพิพากษาครั้งสุดท้ายเริ่มตั้งแต่เรายังมีชีวิต"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงย้ำ การพิพากษาครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าจะตัดสินเรา ได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่ตอนนี้ เพราะพระเจ้าจะตัดสินสิ่งที่เราได้ทำขณะยังมีชีวิต ทรงชี้ เราต้องอย่ากลัวการพิพากษาครั้งสุดท้าย เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอ ขอแค่เราเชื่อและวางใจในพระองค์


ช่วงสายวันพุธที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 90,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก วันนี้ เรามาถึงช่วงท้ายๆของการแบ่งปันเกี่ยวกับบทข้าพเจ้าเชื่อ โดยวันนี้ ยังคงเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ "การเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย รวมถึง ชีวิตนิรันดร"

- สำหรับคริสตชน การกลัวการพิพากษาครั้งสุดท้ายได้มอบแนวทางแห่งการปลอบประโลมและความวางใจในพระเจ้าให้กับเรา เพราะเราทราบดีว่า พระเจ้าทรงใกล้เราแล้ว

- การพิพากษาครั้งสุดท้ายคือเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงสวมกอดเราด้วยชีวิตที่สมบูรณ์แบบ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจากพระเจ้า

- และในการพิพากษาครั้งสุดท้ายนั้นเอง บรรดานักบุญที่รักและเสนอวิงวอนพระเจ้าเพื่อเรา จะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเราด้วย

- ถ้าเราปิดตัวเองไม่ต้อนรับความรักของพระเยซู เราก็ได้ประณามตัวเราชัดๆ

- ความรักของพระเยซูยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่ง แต่เรายังต้องเปิดตัวเองให้กับพระองค์เสมอ เราเปิดตัวเองต้อนรับพระเยซูได้ด้วยการสุภาพถ่อมตน และช่วยเหลือผู้ยากไร้

- ในความเป็นจริงแล้ว การพิพากษาครั้งสุดท้ายได้เริ่มขึ้นแล้ว มันเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ เพราะการพิพากษาครั้งสุดท้ายคือการที่พระเจ้าตัดสินเราจากการดำเนินชีวิตในทุกๆวันขณะยังมีชีวิต เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า เราน้อมรับความเชื่อแห่งความรอดและการไถ่กู้ของพระคริสตเจ้าหรือไม่ ดังนั้น เราต้องอย่ากลัวการพิพากษาครั้งสุดท้าย เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอ ขอแค่เราเชื่อและวางใจในพระองค์

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวย้ำว่า วันพรุ่งนี้ (พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม) เป็นวันฉลองแม่พระแห่งกัวดาลูเป้ ประเทศเม็กซิโก พระองค์จึงขอส่งความปรารถนาดีไปยังประชากรในทวีปอเมริกาทุกคน เฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาชนพื้นเมืองซึ่งแม่พระประจักษ์มาหาเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว

นอกจากนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงแคมเปญของ "คาริตัส" ที่สนับสนุนการยุติความอดอยากทั่วโลกให้ได้ภายในปี 2025 ด้วย โดยย้ำว่า คริสตชนต้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการต่อสู้กับความอดอยาก และเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ยากไร้

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican RadioComments