Opinion: พระสันตะปาปาจะมาเยือนไทย??

วันสองวันนี้ ผมเห็นหลายคนแชร์ข่าวที่มีการรายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงตอบรับคำเชิญของนายกรัฐมนตรีในการเสด็จเยือนประเทศไทย


เรื่องนี้ ผมได้ลองสอบถามไปยัง มองซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ ซึ่งเคยปฏิบัติงานในวาติกัน (อดีตปลัดสมณสภาเสวนาระหว่างศาสนา) จึงได้คำตอบว่า การตอบรับของพระสันตะปาปา “เป็นการตอบรับทางการทูต” ซึ่งไม่แน่เสมอไปว่า พระองค์จะต้องมาเยือนแบบที่เสนอข่าวไป (เราเห็นกันทุกวันว่า พระสันตะปาปาทรงต้อนรับผู้นำทุกประเทศที่มาเยือน และทุกประเทศก็ทูลเชิญพระสันตะปาปาเหมือนกันหมด แต่พระองค์ก็ไม่ได้ไปเยือนทุกประเทศที่มาเชิญ)

การที่พระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนประเทศใดก็ตาม จะต้องมีการทูลเชิญจาก 2 ฝั่งคือ จากสภาพระสังฆราชคาทอลิกในประเทศนั้นๆ ที่จะเชิญมาร่วม “เหตุการณ์สำคัญ” เกี่ยวกับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศดังกล่าว และเมื่อพระสันตะปาปาตอบรับคำเชิญ ก็จะเป็นการทูลเชิญจาก “คณะรัฐบาล” ในฐานะผู้ดูแลฝ่ายบ้านเมือง (คณะรัฐบาลเป็นเหมือน “เจ้าบ้าน” ที่จะทูลเชิญ ในกรณีที่พระสันตะปาปาตอบรับคำเชิญของสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศนั้นๆ แต่รัฐบาลไม่ต้อนรับพระสันตะปาปา พระองค์ก็จะไม่มาเยือน เพราะเจ้าบ้านไม่ต้อนรับ)

สำหรับการมาเยือนทวีปเอเชีย หลายคนอาจทราบแล้วว่า พระสันตะปาปาจะมาเยือน “ศรีลังกา” แน่นอน เหตุการณ์สำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกศรีลังกาคือ “การเปิดศูนย์ศึกษาเทวศาสตร์ที่ใหญ่สุดในเอเชีย” ส่วนฟิลิปปินส์ พระสันตะปาปา “อยากจะ” มาเยือน แต่ไม่มีใครทราบว่าจะเกิดขึ้นปีไหน อาจจะรอถึงปี 2016 ที่จะมีงาน “ชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ” เลยก็ได้ เพราะปีนี้และปีหน้า ยังไม่มีเหตุการณ์สำคัญในพระศาสนจักรคาทอลิกฟิลิปปินส์

หากใครตามข่าวพระสันตะปาปามาตลอด จะพบว่า การที่พระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนประเทศไหนก็ตาม พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศนั้นต้องมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น อาทิ งานเยาวชนโลก, การนำเสนอเอกสารเตรียมการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกในแอฟริกา, วันฉลองแม่พระฟาติมา, วันฉลองแม่พระเมืองลูร์ด หรือจะเป็นการครบรอบ 500 ปีที่พระศาสนจักรคาทอลิกเข้าไปในแคเมอรูน เป็นต้น

สำหรับกรณีที่มีการนำเสนอข่าวจากหลายสื่อว่า “พระสันตะปาปาตอบรับคำเชิญให้เสด็จเยือนประเทศไทย” ผมเช็คข่าวจากวาติกันและสำนักข่าวคาทอลิกทุกแห่ง แต่ทว่า “ไม่พบรายงานข่าวนี้เลย”  Pope Report จึงไม่นำเสนอข่าวนี้ เพราะไม่มีการยืนยันจากวาติกันและสำนักข่าวคาทอลิกต่างๆ

ฉะนั้น ผมขอสรุปว่า หากพระสันตะปาปาตอบรับคำเชิญเสด็จเยือนประเทศไทย ตามที่มีการนำเสนอ ก็ไม่ได้หมายความว่า พระองค์ต้องมาเยือนนะครับ เพราะถ้าช่วงนั้น เราไม่มีเหตุการณ์สำคัญ พระองค์ก็อาจจะไม่มาครับ  (อ่านข่าวแล้ว ต้องวิเคราะห์ตามนะครับ อย่าเพิ่งดีใจว่า พระองค์มาแน่)


AVE  MARIA

หมายเหตุ - Pope Report เป็นพื้นที่ข่าวพระสันตะปาปา พื้นที่นี้เป็นกลาง และไม่มีสีทางการเมือง เพราะเราเบื่อการเมืองไทยมากๆ ดังนั้น กรุณาอย่าแสดงความเห็นเรื่องการเมือง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Comments