โป๊ปฟรังซิส: "การมีความหวังในพระเยซูต่างกับการมองโลกในแง่ดี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำชัด คริสตชนต้องอย่าสับสนระหว่าง "การมีความหวังในพระเยซู" กับ "การมองโลกในแง่ดี" เพราะสองสิ่งนี้มีความหมายต่างกันมากๆ ทรงเผย รู้สึกเศร้าใจที่เห็นพระสงฆ์คาทอลิกบางองค์ดำเนินชีวิตแบบไม่มีความหวังและไม่สามารถเป็นผู้นำให้สัตบุรุษมีความหวังไปด้วย 


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- ความหวังคือของขวัญจากพระเยซูที่มอบให้กับเรา แต่เราต้องอย่าสับสนกับความหวังที่เราพบเห็นได้ในคนทั่วไปที่มักจะมองอะไรเป็นน้ำครึ่งแก้วนะ คนแบบนี้มักจะมองว่าเดี๋ยวมันก็มีสิทธิ์พลิกผันได้ ถ้าเราคิดว่าการมองแบบนี้เรียกความหวังล่ะก็ มันไม่ใช่เลย คนที่มองแบบนี้เรียกว่า "มองโลกในแง่ดี" การมองโลกแง่ดีจัดเป็นทัศนคติของมนุษย์ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง

- พระวรสารวันนี้สอนเราถึงเรื่องการมีความหวังได้เป็นอย่างดี พระเยซูทรงรักษาชายมือลีบ แต่ถูกพวกธรรมาจารย์และฟาริสีจ้องจับผิด อัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำให้ชายคนนี้หายจากโรคแสดงให้เราเห็นถึงอิสรภาพและความหวัง เพราะที่ใดไม่มีความหวัง ที่นั่นก็จะไม่มีอิสรภาพ การรักษาคนป่วยในวันนี้ พระเยซูต้องการแสดงให้เราเห็นถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าที่ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ผ่านทางพระองค์เอง

- พระเยซูคือองค์ความหวังและทรงเป็นผู้รวบรวมอัศจรรย์แห่งการซ่อมแซมสิ่งต่างๆในพระศาสนจักร ในชีวิตพ่อ ในชีวิตของท่าน และในชีวิตของทุกๆคน

- พระเยซูคือเหตุผลที่ทำให้เรามีความหวัง และความหวังนี้ไม่เคยสูญสลายเลย

- พ่ออยากฝากถึงบรรดาพระสงฆ์คาทอลิกทุกคนว่า มันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆเมื่อเราได้เห็นพระสงฆ์(ดำเนินชีวิต)แบบไม่มีความหวัง ดำเนินชีวิตแบบหดหู่ ตรงกันข้าม มันเป็นเรื่องงดงามมาก เมื่อได้เห็นพระสงฆ์ดำเนินชีวิตจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแบบมีความหวังในพระคริสตเจ้า ไม่ใช่ดำเนินชีวิตแบบมองโลกในแง่ดี

- พี่น้องที่รัก พึงระลึกเสมอว่า คริสตชนต้องดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังในพระเยซูคริสต์ และอย่าสับสนเป็นอันขาดว่า การมองโลกในแง่ดีคือการมีความหวังในพระคริสตเจ้า

- กลับมาที่พระสงฆ์อีกครั้ง พระสงฆ์ต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูและประชากรของพระเจ้า พวกเขา(ประชากรของพระเจ้า)ต้องการพระสงฆ์ที่สามารถมอบเครื่องหมายแห่งความหวังให้พวกเขาได้ พวกเขาต้องการผู้อภิบาลที่ดำเนินชีวิตด้วยความหวังในพระเยซูผู้ทรงฟื้นฟูทุกสิ่ง

- ขอให้เราดูแม่พระผู้มีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมในพระบุตรของพระนาง นี่คือแบบอย่างที่เราต้องก้าวตาม แม้เราจะตกอยู่ในช่วงเวลามืดมิดของชีวิตก็ตาม ความหวังในพระเจ้าจะช่วยฟื้นฟูสิ่งต่างๆของเราให้ดีขึ้น

Read More: Vatican Radio

Comments