โป๊ปฟรังซิส: "ไม่มีใครเหนือกว่าใครในพระศาสนจักร"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน ไม่มีใครเหนือกว่าใครในพระศาสนจักร เพราะคนที่คิดแบบนี้คือคนที่มีปมด้อยและขาดความเชื่อในพระเยซูผู้กลับคืนชีพ ทรงย้ำ คนที่เหนือกว่าคนอื่นและเป็นผู้ชนะทุกสิ่งคือพระเยซูเท่านั้น


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- พระเยซูคือผู้ชนะที่สามารถพิชิตบาปและความตาย เหมือนที่นักบุญเปาโลเขียนในจดหมายถึงชาวโคโลสี นักบุญเปาโลกล่าวชัดเจนว่า เมื่อเราเดินไปกับพระเยซู เราได้ร่วมเดินไปกับชัยชนะเหนือความตายที่พระองค์แสดงให้เห็นและยืนยันหนักแน่นผ่านทางความเชื่อในพระเจ้า

- กุญแจสำคัญสำหรับความเชื่อคริสตชนคือการมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงกลับคืนชีพจากความตาย กระนั้น การจะเข้าใจว่าคนๆหนึ่งกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย เป็นเรื่องยากจะทำให้เราเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าเป็นไปได้อย่างไร

- ตอนที่บรรดาอัครสาวกหลบอยู่บนห้องชั้นบนเพราะกลัวชาวยิว พวกเขาก็ไม่เชื่อว่าพระเยซูเสด็จกลับคืนชีพ คิดดูซิ แม้แต่ มารีอา มักดาเลนา ก็ยังร้องไห้เพราะคิดว่ามีคนขโมยศพพระเยซูไป เธอไม่เชื่อว่าพระเยซูกลับคืนชีพจริงๆ ทั้งหมดนี้ เป็นเพราะพวกเขากลัวเมื่อได้คิดถึงการกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย คิดดูซิ แม้แต่คริสตชนอย่างเรายังกล้าๆกลัวๆเลยที่จะประกาศว่า พระเยซูคริสต์ทรงกลับคืนชีพจากความตายจริงๆ

- นี่เป็นเรื่องจริงที่ยังมีคริสตชนบางคนที่จิตใจของพวกเขาไม่เชื่อในพระเยซููผู้เสด็จกลับคืนชีพ พวกเขาเป็นคริสตชนที่เดินร่วมทางแห่งความทุกข์ไปกับพระเยซู พวกเขาร้องไห้และรักพระองค์ แต่มันก็เท่านั้น

- คริสตชนที่ดำเนินชีวิตโดยไม่ได้เชื่อในพระเยซูผู้กลับคืนชีพจริงๆ คือคริสตชนที่เปี่ยมด้วยความกลัวตลอดเวลา พวกเขาเป็นเหมือนศิษย์ 2 คนที่เอ็มมาอุส เดินไปกลัวไป พวกเขาอยากจะประกาศพระวรสาร แต่จิตใจมีแต่ความกลัว

- คริสตชนบางคนเป็นพวกคิดว่า "ความเชื่อของตนเหนือกว่าคนอื่น" แต่แท้จริงแล้ว คนพวกนี้ไม่ได้รู้จักความหมายแท้จริงของชัยชนะ พวกเขาแค่พูดว่า "เราเหนือกว่าคนอื่น" คนพวกนี้มี "ปมด้อย" และต้องการจะทำโน่นทำนี่เพื่อกลบเกลื่อนปมด้อยตรงนี้

- เมื่อเรามองไปยังคริสตชนที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น มองไปยังการดำเนินชีวิต คำพูด รวมไปถึงหลักเทวศาสตร์การอภิบาลของพวกเขา เราจะพบว่า พวกเขาไม่ได้มีความเชื่อลึกซึ้งในพระเยซูผู้กลับคืนชีพเลย ทั้งๆที่พระเยซูทรงเป็นผู้ชนะตัวจริง เป็นผู้กลับคืนชีพตัวจริง พระองค์ทรงชนะทุกสิ่ง

สิ่งนี้ เราจะพบได้ในบทสรุปของนักบุญเปาโล ที่กล่าวว่า “พระเยซูทรงเป็นทุกสิ่ง พระองค์เป็นทุกอย่างและเป็นความหวังของเราทุกคน พระองค์คือเจ้าบ่าวของพระศาสนจักร พระองค์คือผู้ชนะทุกสิ่ง”Comments