โป๊ปฟรังซิส: พระศาสนจักรต้องเป็นแม่ที่กล้าหาญที่จะปกป้องลูกของตน

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ พระศาสนจักรต้องมีความเป็นแม่และมีความกล้าหาญที่จะปกป้องลูกของตน ทรงเปรียบ พระศาสนจักรก็เหมือนหญิงม่าย ที่สามีได้เดินล่วงหน้าไป แต่หญิงม่ายก็พยายามปกป้องและนำลูกของตนให้ได้ไปพบสามีของเธอซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์ พร้อมกันนี้ ทรงกระตุ้น พระศาสนจักรต้องกล้าร่วมทุกข์และกรีดร้อง เมื่อเห็นลูกของตนได้รับอันตราย


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงปลุกบุตรของหญิงม่ายที่เมืองนาอินให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง พระเยซูทรงช่วยหญิงม่ายเพราะพระองค์ทรงรู้สึกสงสารเธอมากๆ พระองค์ทรงทราบดีถึงความรู้สึกของหญิงม่ายที่ต้องสูญเสียบุตรไป การที่พระเยซูช่วยหญิงม่ายแสดงให้เห็นถึงความรักอันสุดพิเศษของพระเจ้าที่มีต่อหญิงม่ายและมีต่อมนุษย์

- จะว่าไป พระศาสนจักรก็เป็นเหมือน "หญิงม่าย" เพราะเจ้าบ่าวได้ล่วงหน้าไปและหญิงม่ายนี้ก็ยังคงเดินต่อไปบนหน้าประวัติศาสตร์ หญิงม่ายนี้ยังหวังที่จะได้พบกับเจ้าบ่าวของตนอีกครั้ง และแน่นอนเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะต้องได้พบกันอีก

- พี่น้องที่รัก พระศาสนจักรเป็นเหมือนสตรีที่มีความกล้าหาญที่จะปกป้องลูกๆของตน เพื่อที่จะนำลูกทุกคนได้กลับไปพบกับสามีของตน ซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์

- ถ้าหากพระศาสนจักรไม่ปกป้องลูกของตน ไม่กรีดร้องเพื่อลูกของตน มันต้องมีบางสิ่งผิดปกติ พระศาสนจักรต้องพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมร้องไห้กับลูกของตน และต้องสวดภาวนาไปพร้อมๆกับลูกของตนด้วย

Read More: Vatican Radio


Comments