โป๊ปฟรังซิส: "อย่ากลัวที่จะประกาศพระวรสารบนโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงกระตุ้นคาทอลิก อย่ากลัวที่จะมีตัวตนในโลกโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค จงกล้าประกาศอัตลักษณ์คริสตชนออกไปเพราะตอนนี้เราเป็นพลเมืองของโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คไปแล้ว พร้อมกันนี้ ทรงชี้ ความท้าทายสำหรับคาทอลิกที่เล่นโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คคือ "เรามีความสามารถพอที่จะประกาศพระคริสตเจ้าบนโลกโซเชี่ยลหรือเปล่า" 


ช่วงสายวันเสาร์ที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกสมณสภาสื่อสารสังคม หน่วยงานในสันตะสำนักที่มาเข้าเฝ้า ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมประจำปีภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับการประกาศพระวรสารด้วยโซเชี่ยล มีเดีย โดยผู้เข้าเฝ้าครั้งนี้ มีผู้แทนจากประเทศไทยด้วย ได้แก่ พระอัครสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช และ อ.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย ในส่วนของพระดำรัสแบ่งปันจากพระสันตะปาปา พระองค์ตรัสว่า:

- วันนี้ เราต้องถามตัวเองเกี่ยวกับบทบาทใดบ้างที่พระศาสนจักรมี ในแง่ของแนวทางปฏิบัติของการสื่อสาร

- ในทุกสถานการณ์ที่ไกลเกินกว่าเรื่องเทคโนโลยี พ่อเชื่อว่า เป้าหมายอยู่ที่การทำความเข้าใจว่า เราจะเข้าถึงการเสวนากับชายและหญิงของยุคนี้ได้อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อจะได้รับรู้ถึงความปรารถนา, ความสงสัย และความหวังของพวกเขา เพราะชายหญิงในยุคนี้ บางครั้งพวกเขาได้รับความผิดหวังจากคริสตศาสนาที่ไม่บังเกิดผลในด้านการสื่อสาร และต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อสื่อสารความหมายเชิงลึกว่าความเชื่อได้ให้อะไรกับพวกเขาบ้าง

- ในยุคโลกาภิวัฒน์แบบนี้ ความรู้สึกสับสนและโดดเดี่ยวได้พุ่งขึ้นสูงมากๆ ดังนั้น มันจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องเรียนรู้ที่จะเสวนาและเรียนรู้ที่จะเข้าไปหาพวกเขาด้วยโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คและด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ แสดงให้พวกเขาเห็นว่าเรารับฟัง พูดคุย และให้กำลังใจพวกเขา

- จงอย่ากลัวที่จะมีตัวตนในโลกโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค จงประกาศอัตลักษณ์คริสตชนออกไปเหมือนที่พวกท่านได้กลายเป็นพลเมืองในสังคมโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คไปแล้ว พระศาสนจักรก้าวเดินบนหนทางนี้และเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะพูดคุยกับทุกคน

- มันเป็นความท้าทายมากๆที่เรากำลังเผชิญหน้ากับสังคมของโลกโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยี แต่มันอยู่ที่เรามีความสามารถพอที่จะนำพระคริสตเจ้าเข้าไปประกาศในพื้นที่นี้ไหม หรือยิ่งกว่านั้น เรามีความสามารถมากพอที่จะนำคนในนั้นมาพบกับพระคริสตเจ้าหรือเปล่า

- สมัยก่อน เราพูดคุยเรื่องพระศาสนจักรในประตูที่ปิด แต่ตอนนี้ โลกโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คเป็นมากกว่านั้น … เราจำเป็นต้องนำเสนอและนำพระคริสตเจ้าไปประกาศให้ผู้อื่นรับรู้ เช่นเดียวกัน เราต้องแบ่งปันความชื่นชมยินดีและความหวังให้ผู้อื่น เหมือนที่แม่พระทรงนำพระคริสตเจ้าไปสัมผัสหัวใจของชายหญิงจำนวนมาก

Read More: Vatican Radio

Comments